Morteza Salehpour


EVALUATION OF WHOLE COTTONSEED AS EFFECTIVE FIBER SOURCE IN EARLY LACTATING HOLSTEIN COWS

Morteza Salehpour, Hamid Amanlou

Abstract
Twelve Holstein cows in early lactation were used in balanced changeover design to evaluate the effect of replacing alfalfa Neutral Detergent Fiber (NDF) with NDF from whole cottonseed at different levels (0,7,14,20 %) on dry matter basis. The diets were similar as crude protein and neutral detergent fiber on dry basis. Cows were fed with total mixed ration individually. Dry matter intake and milk yields were higher for cows fed with high whole cottonseed (14.20%) diets than for the alfalfa control diet. High whole cottonseed diet had best efficiency. Milk fat percentage and milk fat yield were highest for high whole cottonseed diets, but no significant difference were found among the another milk composition compounds (protein, lactose and SNF). Milk component yields were significantly different (p<0.05). Rumen pH and fecal pH were not significantly affected by experimental diets. Chewing activity increased linearly when whole cottonseed percentage increased. High percentage of whole cottonseed percentage was associated with increased physically effective fiber. Digestibility results were indicated that control diet and 7 % whole cottonseed diets had highest dry matter digestibility (p<0.05), while organic matter, crude protein and NDF digestibility were not significantly affected among diets. Daily weight gain and body condition score change were affected by diets. Thus, the14 and 20 % whole cottonseed diets produced the highest daily weight gain and body condition score (p<0.05). Plasma urea nitrogen was higher for 14 and 20 % whole cottonseed in diets.

Key words: Early lactation, Holstein cows, Whole cottonseed, Alfalfa hay, Effective NDF, Chewing activity


EVALUAREA SEMINŢELOR DE BUMBAC CA SURSĂ EFICIENTĂ DE FIBRE LA VACILE HOLSTEIN AFLATE LA ÎNCEPUT DE LACTAŢIE

Morteza Salehpour, Hamid Amanlou

Rezumat
Douăsprezece vaci Holstein la început de lactaţie, au fost utilizate pentru a evalua efectul înlocuirii fibrei detergent neutre (FND) din lucernă, cu FND din seminţele de bumbac, utilizat în proporţii diferite (0, 7, 14, 20% din substanţa uscată). Dietele au fost similare în ceea ce priveşte conţinutul de proteină brută şi fibră detergent neutră (NDF) în substanţa uscată (SU). Vacile au fost hrănite cu amestec unic, în mod individual. Atât cantitatea de substanţă uscată ingerată, cât şi producţia de lapte au fost mai mari la vacile hrănite cu un nivel ridicat de seminţe de bumbac în raţie (14% sau 20%), comparativ cu vacile din lotul martor care au fost hrănite cu lucernă. Amestecul cu nivel ridicat de seminţe de bumbac a avut cea mai bună eficienţă. Procentul de grăsime din lapte, precum şi cantitatea de grăsime au fost mai mari la vacile hrănite cu cantităţi mai mari de seminţe de bumbac, dar, nu au existat diferenţe semnificative între ceilalţi compuşi ai laptelui (proteine, lactoză şi substanţă uscată ne-grasă). Totalul componentelor chimice din lapte au fost semnificativ diferite (p < 0,05). Nivelul pH din rumen şi fecale nu a fost semnificativ afectat de dietele experimentale. Activitatea de rumegat a crescut liniar, atunci când procentul de seminţe de bumbac a crescut. Procentul mare de seminţe de bumbac în raţie a determinat creşterea eficienţei fibrei. Rezultatele digestibilităţii au indicat că, în cazul dietei de control, cât şi la cea cu 7% seminţe întregi de bumbac, digestibilitatea substanţei uscate a fost cea mai mare (p < 0,05), în timp ce digestibilitatea substanţei organice, a proteinei brute şi a NDF nu au fost semnificativ afectate de tipul dietei. Sporul mediu zilnic şi punctajul condiţiei corporale au fost afectate de diete. Astfel, raţiile cu 14% şi respectiv cu 20% seminţe de bumbac, au determinat cel mai mare spor mediu zilnic şi o creştere a scorului condiţiei corporale (p < 0,05). Inclusiv cantitatea de azot ne-proteic din plasmă a fost mai mare la raţiile cu 14% şi respectiv cu 20% seminţe de bumbac.

Cuvinte cheie: debut de lactaţie, vaci Holstein, seminţe de bumbac întregi, fân de lucernă, eficienţa NDF, activitatea de rumegare