M. Mohamed Abdelsabour Elmaghraby


LACTATION PERSISTENCY AND PREDICTION OF TOTAL MILK YIELD FROM MONTHLY YIELDS IN EGYPTIAN BUFFALOES

M. Mohamed Abdelsabour Elmaghraby

Abstract
Factors affecting lactation persistency (LP) were studied using 525 lactations of 175 buffalo cows. LP was expressed as: LP1, average of proportions of each month’s milk yield (MY) to preceding month’s MY after peak yield is reached; LP2, ratio of 305-day MY (M305) to peak weekly yield; LP3, ratio of 2nd 14 weeks MY to 1st 14 weeks MY; LP4, ratio of descending MY to ascending MY; LP5, rate of decrease in weekly MY from peak week yield to last week yield, and LP6, the coefficient of variation (%) among successive weekly yields. Period of calving affected significantly LP2 and LP3. Summer and spring calvings were associated with high LP (LP2, LP3, LP6). Unexpectedly, first parity cows had the least LP, and those in their 4th lactation were the most persistent. LP deteriorated with shorter days open indicating negative effect of early pregnancy. Heritability ranged from 0.02 (LP6) to 0.33 (LP2). Except LP4 and LP6, LP had moderate to high correlation with M305 and days in milk. Maximum R2 improvement procedure was used to predict M305 from monthly MY (n, 294). First, 3rd and 6th monthly MY can be pooled to precisely predict M305 (R2, 0.76). Inclusion of more variables in the model caused little improvement in predictability. In conclusion, LP of the study herd was low. It is likely that avoiding short days open, and improving heifer raising program and 1st lactation management, in addition to genetic selection, particularly for LP2, would improve LP.

Key words: Buffalo, lactation persistency, prediction of total milk yield


DURATA VIEŢII PRODUCTIVE ŞI PROGNOZA PRODUCŢIEI TOTALE DE LAPTE PE BAZA PRODUCŢIEI LUNARE LA BIVOLIŢELE EGIPTENE

M. Mohamed Abdelsabour Elmaghraby

Rezumat
Factorii care influenţează longevitatea productivă (LP) au fost studiaţi pe baza a 525 lactaţii, la 175 de bivoliţe. LP a fost exprimată ca: LP1, media ponderată a producţiei lunare de lapte până la luna precedentă, după ce producţia maximă a fost atinsă; LP2, raportul dintre producţia pe primele 305 de zile (M305) şi producţia de lapte din săptămâna cea mai productivă; LP3, raportul dintre producţia de lapte din săptămânile 2 - 14 şi 1 - 14; LP4, raportul dintre producţia din faza descendentă a lactaţiei şi cea din faza ascendentă; LP5, rata de scădere a producţiei din săptămâna de vârf a lactaţiei până în ultima săptămână de lactaţie, şi LP6, coeficientul de variaţie (%) între săptămânile succesive de lactaţie. Sezonul de fătare a afectat în mod semnificativ LP2 şi LP3. Bivoliţele care au fătat vara sau primăvara, au avut o longevitate productivă ridicată (LP2, LP3, LP6). În mod neaşteptat, primiparele au avut cea mai mică LP, iar cele în lactaţia a 4-a au avut cea mai mare durată a lactaţiei. LP a fost perturbată de zilele mai scurte, care au un efect negativ încă de la începutul gestaţiei. Heritabilitatea a variat de la 0,02 (LP6) la 0,33 (LP2). Cu excepţia LP4 şi LP6, LP a avut o corelaţie moderată până la înaltă cu M305 şi zilele de lactaţie. Procedura R2 de îmbunătăţire maximă a fost folosită pentru a prezice M305 din producţia lunară (n, 294). În primul rând, a 3-a şi a 6-a lună de lactaţie, pot fi reunite pentru a prezice cu exactitate M305 (R2, 0,76). Includerea a mai multe variabile în model, a determinat o mică îmbunătăţire a predictibilităţii. În concluzie, longevitatea productivă a efectivului studiat a fost scăzută. Este probabil ca evitarea zilelor scurte, precum şi îmbunătăţirea programului de reproducţie a junincilor şi de gestionare a primei lactaţii, pe lângă selecţia genetică, în special pentru LP2, ar putea îmbunătăţi LP.

Cuvinte cheie: Bivoliţă, longevitate productivă, predicţia producţiei totale de lapte