Alexandra Matei


COMPARATIVE STUDY OF ROMANIAN AND BULGARIAN SILKWORM HYBRIDS IN ROMANIAN CLIMATE

Alexandra Matei, G. Lenghel, P. Tzenov, Emilia Furdui, M. Doliş, Marilena Constantinescu, Yolanda Vassileva, Gabriela-Maria Cornescu

Abstract
In addition to the breed characteristics and the optimum needed conditions, it is necessary to ensure some efficient hybridizing systems for silkworms. The purpose of our research is to obtain information about the quality of Romanian and Bulgarian commercial hybrids and silkworm egg production intended for export. Eight simple Bombyx mori L. hybrids (four Romanian hybrids S8 x AC29/T, AC29/T x S8, AC x B1 , B1 x AC and four Bulgarian hybrids V35 x S2 , B1 x H2 , B1 x S2 , H1 x S2 ) where used as biological material. The characterization of the Bombyx mori L. hybrids was done based on nineteen biological, technological and productive characters. The hybrids are characterized by the following parameters: the larval period 685-730 hours; the weight of the raw cocoon 1,977-2,389 g; the incartment weight 0,372-0,511 g; the filament length 1010-1293 meters; the reeled silk 85,64-89,43%; the fiber fineness 2,1-2,6 d. The following hybrid combinations stand out: AC29/T x S8 and B1 x S8 .

Key words: hybrids, Bombyx mori L., larval period, weight raw cocoon, incartment, reeled silk


STUDIU COMPARATIV AL UNOR HIBRIZI DE VIERMI DE MĂTASE ROMĀNEŞTI ŞI BULGĂREŞTI ÎN CONDIŢIILE DE CLIMĂ ALE ROMANIEI

Alexandra Matei, G. Lenghel, P. Tzenov, Emilia Furdui, M. Doliş, Marilena Constantinescu, Yolanda Vassileva, Gabriela-Maria Cornescu

Rezumat
Pe lāngă însuşirile de rasă şi condiţiile optime ce trebuiesc asigurate, este necesara asigurarea unor sisteme eficiente de hibridare la viermii de mătase. Scopul cercetărilor constă în obţinerea de informaţii despre calitatea hibrizilor comerciali produşi în Romānia şi Bulgaria şi producerea de ouă de viermi de mătase pentru export. Ca material biologic, s-au folosit opt hibrizi simpli Bombyx mori L. (patru hibrizi romāneşti S8 x AC29/T, AC29/T x S8, AC x B1, B1 x AC şi patru hibrizi bulgăreşti V35 x S2, B1 x H2, B1 x S2, H1 x S2), caracterizarea hibrizilor făcāndu-se pe baza unui număr de nouăsprezece caractere biologice, tehnologice şi de producţie. Hibrizii se caracterizează prin următorii parametrii: perioada larvară 685-730 ore; greutatea gogoşii crude 1,977-2,389 g; greutatea incartamentului 0,372-0,511 g; lungimea filamentului 1010-1293 m; mătasea filabilă 85,55--89,43%; fineţea fibrei 2,1-2,6 d. Se remarcă următoarele combinaţii hibride: AC29/T x S8 şi B1 x S8.

Cuvinte cheie: hibrizi, Bombyx mori L., perioada larvară, greutate gogoaşă crudă, incartament, mătase filabilă