M.G. Usturoi


KNOWLEDGE OF THE EFFECT EXERTED BY THE SYSTEM USED IN LAYING HYBRIDS HUSBANDRY ON EGGS QUALITY

M.G. Usturoi, R.M. Radu-Rusu, Al. Usturoi

Abstract
Eggs classifying on the hens husbandry system criterion generated the false suspicion that those issued from hens accommodated in halls with battery cages would present high “toxic” potential. The experiments focused on the chemical and microbiological features assessment of the eggs produced by hens reared within different systems (Lc=controlled environment hall, in BP-3 batteries; L1exp=controlled environment hall, in BP-3 batteries with enlarged cages; L2exp=controlled environment hall, on permanent litter; L3exp=permanent litter, in a hall opened toward an external paddock). Yolk proteins reached 2.61g/egg in Lc group, respectively 2.62-2.73g/egg in the experimental treatments, while the lipids were found at different levels, meaning 6.27g/egg in Lc and 6.28-6.42g/egg in the other groups. Albumen proteines were assessed at 3.48g/egg in Lc group, respectively at 3.49-3.63g/egg in L1exp-L3exp groups. Lowest germs content on the eggshell was found at the eggs produced by the hens reared in batteries, in controlled environment halls (127.01 germs/cm2 in L1exp group and 132.65 germs/cm2 in Lc group), which meant 54.92-76.92% lower, respectively 48.33-69.40% less than the values found at the other husbandry versions. Therefore, the main research conclusion states that husbandry system does not influence the eggs chemical composition but substantially modify the eggshell microbial contamination degree, leading to the risk of an exponential multiplication of germs during eggs storage.

Key words: hens, system, husbandry, eggs, quality


CUNOAŞTEREA EFECTULUI EXERCITAT DE SISTEMUL DE CREŞTERE A HIBRIZILOR OUĂTORI ASUPRA CALITĂŢII OUĂLOR

M.G. Usturoi, R.M. Radu-Rusu, Al. Usturoi

Rezumat
Clasificarea ouălor în funcţie de sistemul de exploatare a păsărilor a generat falsa suspiciune că cele provenite de la găinile crescute în baterii, în hale închise, sunt ouă cu potenţial “toxic” ridicat. Experienţele au vizat aprecierea însuşirilor chimice şi microbiologice ale ouălor produse de păsări exploatate în diferite sisteme (Lc=creştere în hală cu mediu controlat, în baterie BP-3; L1exp=creştere în hală cu mediu controlat, în baterie BP-3 cu cuşti mărite; L2exp=creştere pe aşternut permanent, în hală cu mediu controlat; L3exp=creştere pe aşternut permanent, în hală deschisă la padoc). În cazul gălbenuşului, cantitatea de proteine a fost, în medie, de 2,61g/ou la lotul Lc şi de 2,62-2,73g/ou la loturile experimentale, în timp ce lipidele s-au situat la un nivel de 6,27g/ou la Lc şi de 6,28-6,42g/ou la celelalte loturi. Lipidele din albuş au fost găsite într-o cantitate de 3,48g/ou la lotul Lc şi de 3,49-3,63g/ou la loturile L1exp-L3exp. Cel mai redus număr de germeni a fost găsit pe coaja ouălor depuse de păsările crescute în baterii, în hale cu mediu controlat (127,01 germeni/cm2 la lotul L1exp şi 132,65 germeni/cm2 la Lc), cu 54,92-76,92% şi respectiv, cu 48,33-69,40% mai mic decât la celelalte variante de creştere. Concluzia cercetărilor a fost că sistemul de creştere nu influenţează compoziţia chimică a ouălor, dar în schimb, modifică substanţial gradul de contaminare a cojii minerale, cu riscul înmulţirii exponenţiale a germenilor pe timpul depozitării ouălor.

Cuvinte cheie: găini, sistem, exploatare, ouă, calitate