M.G. Doliş


RESEARCHES CONCERNING THE USAGE OF WHOLE SUNFLOWER SEEDS IN POULTRY FEEDING

M.G. Doliş, M.G. Usturoi, M. Lupu, R.M. Radu-Rusu, Al. Usturoi, Luminiţa Doliş

Abstract
During last years, an especially attention was focused on the usage of certain unprocessed “raw matters” in poultry feeding, in order to cu processing costs. The classical technology supposes the adding of fats, in order to balance the energetic level of the mixed fodders, involving thus major expenses to extract the fats from seeds and to incorporate them in feed. These inconvenient could be avoided by the usage of the whole raw matters, which give more advantages than the by-products obtained after the fats extraction. Consequently, an experiment has been set up, using 4 groups of chickens, fed with various proportions of whole decorticated sunflower seeds into the feed. The results have been compared with those registered by a control group, fed with classical mixed fodder. The usage of decorticated sunflower seed in chickens feeding generated higher body weights values (+3.37…+4.74%), compared to the control group. The groups which received also undecorticated sunflower seeds achieved average live weight closely to the control group (0.66% lower and 0.05% higher, as well). The average daily weight gain evolved in accordance with the fowl growing speed. The average feed intake/chicken was 1.15 – 7.69% higher in the experimental groups than that measured in the control group. Feed conversion ratio has been influenced by the crude fiber content in feed. Feed conversion varied with +1.80%...- 1.33% in the groups fed with decorticated seeds, compared with the control. Flock losses reached 3.6%, value considered as normal. Better economic results (+6.79%...+7.59%) have been achieved by the groups fed exclusively with sunflower seeds. Considering the achieved results, it could be recommended to use the whole decorticated sunflower seeds in chickens feeding, as a valuable and natural energy source, in proportions varying between 5 to 21% in the feed structure.

Key words: poultry, sunflower seeds, mixed fodder, energy, efficiency


CERCETĂRI PRIVIND UTILIZAREA INTEGRALĂ A SEMINŢELOR DE FLOAREA SOARELUI ÎN HRANA PĂSĂRILOR

M.G. Doliş, M.G. Usturoi, M. Lupu, R.M. Radu-Rusu, Al. Usturoi, Luminiţa Doliş

Rezumat
În ultimi ani, se acordă o atenţie deosebită utilizării în alimentaţia păsărilor a unor materii prime " neprelucrate", în vederea reducerii costurilor de prelucrare. Tehnologia clasică prevede adaosul grăsimilor, în scopul echilibrării nivelului energetic al nutreţurilor combinate, lucru făcut cu cheltuieli majore pentru extragerea grăsimilor din seminţe şi pentru încorporarea lor în masa nutreţului combinat. Aceste neajunsuri pot fi evitate prin utilizarea materiilor prime integrale, mai avantajoase decât subprodusele obţinute în urma extracţiei grăsimilor. În acest sens, am organizat o experienţă, utilizând 4 loturi experimentale de pui în hrana cărora au fost introduse, în diverse proporţii, seminţe de floarea soarelui integrale şi decorticate, rezultatele obţinute fiind comparate cu cele de la un lot martor, căruia i s-a administrat nutreţ combinat clasic. Apreciind dinamica masei corporale a puilor de găină, s-a constatat că folosirea seminţelor de floarea-soarelui decorticate în hrană s-a dovedit a fi benefică, loturile la care s-au folosit exclusiv acest tip de seminţe au realizat mase corporale medii superioare cu 3,37 – 4,74%, în comparaţie cu lotul martor. La loturile care au primit în hrană şi seminţe de floarea-soarelui nedecorticate s-au înregistrat mase corporale medii sensibil egale cu cele de la lotul martor (cu 0,66% mai mică, respectiv cu 0,05% mai mare). În concordanţă cu viteza de creştere a puilor, s-a situat şi sporul mediu zilnic de creştere în greutate. Consumul mediu de hrană/pui a fost mai mare cu 1,15 – 7,69% la loturile experimentale decât la lotul martor. Consumul specific de hrană a fost influenţat de conţinutul nutreţurilor în celuloză brută. Indicele de consum la loturile care au primit seminţe decorticate a fost apropiat de cel înregistrat la lotul martor (+1,80%, respectiv - 1,33). Pierderile din efectiv s-au ridicat la 3,6%, valoare care se încadrează în limitele normale. La loturile experimentale la care s-au utilizat seminţe de floarea-soarelui exclusiv decorticate, s-au înregistrat şi rezultate economice cu 6,79 – 7,59% mai bune în comparaţie cu lotul martor. Având în vedere rezultatele obţinute în urma cercetărilor efectuate, se poate recomanda ca seminţele de floarea soarelui să fie utilizate în alimentaţia puilor de găină, în proporţii de 5-21% numai după decorticarea prealabilă

Cuvinte cheie: păsări, floarea-soarelui, seminţe, nutreţ