Luminiţa Doliş


RESEARCH CONCERNING THE INFUENCE OF AGE AT FIRST CALVING, ON MILK PRODUCTION IN ROMANIAN BLACK AND WHITE BREED

Luminiţa Doliş, M. Doliş, I. Gîlcă, M.G. Usturoi, Roxana Teodora Stanescu (Cozmanciuc)

Abstract
This paper is part of a larger project, which aims to study the influence of growth technology, on breeding at Romanian Black and White. Thus, based on data and centralized on the age of first calving, that milk production, from a total of 155 dairy cows, was to investigate the influence of age at first calving on the lengh of first lactation and that the quantity and quality production (% fat,% protein) of milk. Results show, that herd studied is quite heterogeneous; age at first calving (AFC) being between 23 and 39 months, with an average of 29.95 months. On the lenght of first lactation in cows, it had no significant differences depending on age at first calving, instead of milk production quantitative differences were highly significant even in some cases. In terms of quality, age at first calving influenced, less milk fat content and more on the protein.

Key words: cows, milk, calving, production, lactation


CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA VĀRSTEI PRIMEI FĂTĂRI ASUPRA PRODUCŢIEI DE LAPTE LA RASA BĂLŢATĂ CU NEGRU ROMĀNEASCĂ

Luminiţa Doliş, M. Doliş, I. Gîlcă, M.G. Usturoi, Roxana Teodora Stanescu (Cozmanciuc)

Rezumat
Această lucrare face parte dintr-un proiect mai amplu, care are ca scop studiul influenţei tehnologiei de creştere asupra activităţii de reproducţie la vacile de lapte din rasa BNR. Astfel, pe baza datelor înregistrate şi centralizate privind data primei fătări, respectiv a producţiilor de lapte, de la un număr de 155 de vaci, s-a urmărit influenţa vārstei primei fătări asupra duratei primei lactaţii şi, respectiv, a producţiei cantitative şi calitative (% grăsime, % proteină) din lapte. Din rezultatele obţinute reiese că efectivul studiat este destul de heterogen, vārsta primei fătări (VPF) fiind cuprinsă între 23 şi 39 de luni, cu o medie de 29.95 luni. În privinţa duratei primei lactaţii, aceasta nu a înregistrat diferenţe semnificative în funcţie de vārsta la prima fătare, în schimb la producţia cantitativă de lapte diferenţele au fost foarte semnificative în unele cazuri. Din punct de vedere calitativ, vārsta la prima fătare a influenţat mai puţin conţinutul în grăsimi al laptelui şi mai mult pe cel în proteine.

Cuvinte cheie: vaci, lapte, fătare, producţie, lactaţie