Lovita Adriani


THE EFFECT OF PROBIOTIC SUPPLEMENTED RATION ON BROILER ABDOMINAL FATTY CONTENT AND FINAL WEIGHT

Lovita Adriani, Tuti Widjastuti, Rizki Dermawan

Abstract
In this research we were studying the effect of ration supplemented with Lactobacillus bulgaricus and Streptococus thermophilus on broiler abdominal fatty content and final weight, using Completely Randomized Design (CRD) with four treatments: R0:0% Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus as control, R1: 0.5% Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus; R2: 1.5% Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus; R3: 2% Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus, which was five times repeated. Result indicated that ration supplemented with 1.5% Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus has highest final weight but the lowest abdominal fatty content.

Key words: probiotic, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, abdominal fatty, final weight


EFECTUL SUPLIMENTĂRII RAŢIILOR CU PROBIOTICE ASUPRA CONŢINUTULUI DE GRĂSIME ABDOMINALĂ ŞI A GREUTĂŢII FINALE LA PUII BROILER

Fidel Gjurgji, Elton Spaho, Alketa Ngjela

Rezumat
În această lucrare a fost studiat efectul suplimentării raţiilor alimentare cu Lactobacillus bulgaricus şi Streptococus thermophilus asupra conţinutului de grăsime abdominală şi a greutăţii finale a puilor broiler, folosind metoda Completely Randomized Design (CRD) cu patru tratamente, R0: 0% Lactobacillus bulgaricus şi Streptococcus thermophilus (lotul de control), R1: 0,5% Lactobacillus bulgaricus şi Streptococcus thermophilus; R2: 1,5% Lactobacillus bulgaricus şi Streptococcus thermophilus; R3: 2% Lactobacillus bulgaricus şi Streptococcus thermophilus fiecare tratament fiind repetat de 5 ori. Rezultatele obţinute au indicat faptul că raţia suplimentată cu 1,5% Lactobacillus bulgaricus şi Streptococcus thermophilus conduce la cea mai mare greutate finală, dar conţinutul de grăsime abdominală este cel mai scăzut.

Cuvinte cheie: probiotice, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, grăsime abdominală, greutate finală