Lorena Dediu


CONSIDERATIONS REGARDING REARING OF EUROPEAN CATFISH, SILURUS GLANIS L. IN A FLOW-THROUGH PRODUCTION AQUACULTURE SYSTEM

Lorena Dediu, Angela Docan, V. Cristea, Iulia Grecu

Abstract
This paper aimed to evaluate the productive potential of the intensive aquaculture rearing systems, flow-through type, in different conditions of stocking density maintenance of the fish biomass. For this purpose 92 catfish individuals were randomly distributed in two flow-through systems in such manner to create two different densities: 64 kg/m3, respectively 28 kg/m3. The catfish individual average weight was 619, 79±216, 49 g/exemplar for the first system and 560, 83± 193, 20 g/exemplar for the second system. At the beginning of the experiment the two fish groups were compared, in terms of average weight and tested for mean differences in order to have homogeneous populations. The t-test applied for independent variables revealed insignificant differences (p>0, 05) concerning initial individual weight. The biotechnological indicators emphasized a better growth of the catfish biomass maintained in lower stocking density. Also the higher stocking density induced an increase of variability coefficient and thus a larger weight differences between individuals from the first experimental variant.

Key words: catfish, stress, intensive aquaculture


CONSIDERAŢII PRIVIND CREŞTEREA SOMNULUI EUROPEAN, SILURUS GLANIS L., ÎNTR-UN SISTEM DE PRODUCŢIE TIP "FLOW-THROUGH"

Lorena Dediu, Angela Docan, V. Cristea, Iulia Grecu

Rezumat
Această lucrare urmăreşte să evalueze potenţialul productiv al sistemelor intensive de acvacultură, tip flow-through, în condiţii diferite de stocare a biomasei de cultura. În acest scop, 92 exemplare de somn au fost distribuite aleatoriu în două sisteme de crestere, în aşa fel încāt să se creeze şi să se testeze două densitati diferite: 64 kg/m3, respectiv, 28 kg/m3. Greutatea individuală medie a fost de 619, 79 ± 216, 49 g /exemplar pentru primul sistem, şi 560, 83 ± 193, 20 g /exemplar pentru al doilea sistem. La începutul experimentului, greutăţile medii ale exemplarelor din cele două loturi au fost comparate, în scopul determinarii gradului de omogenitate a indivizilor din cele două variante experimentale. Testul T aplicat pentru variabile independente a evidenţiat diferenţe nesemnificative (p>0,05) din punct de vedere statistic, între greutăţile medii ale loturilor din cele două sisteme recirculante. Indicatorii biotehnologici au evidenţiat o creştere mai bună a exemplarelor de somn menţinute în condiţii de densitate mai mică. De asemenea, densitatea mare de stocare a indus o creştere a coeficientului de variabilitate.

Cuvinte cheie: somn, stres, acvacultura intensivă