Lenuţa Fotea


THE EFFECT OF OREGANO ESSENTIAL OIL (ORIGANUM VULGARE L) ON BROILER PERFORMANCE

Lenuţa Fotea, Elena Costăchescu, G. Hoha, Doina Leonte

Abstract
Beneficial effects of botanical additives in farm animal may arise from activation on feed intake and digestive secretions, imune stimulation, antibacterial, coccidiostatical, antihelmintical, antiviral or antiinflamatory activity. This study was conducted in order to determine the use of oregano oil in broiler nutrition as a natural growth promoting substances instead of antibiotics. Different levels of oregano oil added to standard diet, to determine its effect on weight gain, daily weight gain, and feed conversion ratio compared to control group. Two hundred day-old broilers (Ross-308) were divided into groups of fifty chicken each, and randomly assigned to based diet. Experimental groups were as follow: LM control group without additive, L1 a 0.3% oregano oil group, L2 a 0.7% oregano oil group, L3 a 1% oregano oil group. The highest weight gain was observed on the L3 (2484 g), and followed by L2 (2463 g), L1 (2401 g) and LM (2365 g). The addition of oregano oil on the diets improved daily live weight by approximatley 1.5% (L1), 4.1% (L2) and 5% (L3) compared to the control group. As a general conclusion from all groups with oregano results were better than the group without, but the addition of 1% oregano oil to the diet improved feed conversion ratio by approximatley 4 % compared to the control group. In conclusion the results show that essential oil of Origanum vulgare L. culd be considered a potential natural growth promoter for poultry.

Key words: essential oil, oregano, alternatives, natural, safe, broilers


EFECTUL ULEIULUI ESENŢIAL DE OREGAN (ORIGANUM VULGARE L.) ASUPRA PERFORMANŢELOR DE CREŞTERE A PUILOR DE CARNE

Lenuţa Fotea, Elena Costăchescu, G. Hoha, Doina Leonte

Rezumat
Efectele benefice ale aditivilor botanici administraţi în hrana animalelor pot fi puse pe seama acţiunii acestora asupra creşterii secreţiilor enzimatice digestive a îmbunătăţirii activităţii sistemului imunitar şi efectului antibacterian, coccidiostatic, antihelmintic, antiviral şi antiinflamator. Cercetările au fost efectuate pentru a studia efectul administrării uleiului esenţial de oregano asupra performanţelor de creştere a broilerilor, în vederea utilizării acestuia ca posibilă alternativă la anitibiotice. Diferite niveluri de ulei esenţial au fost adăugate suplimentar în hrană pentru a stabili efectul acestuia asupra sporului de creştere în greutate şi a conversiei hranei la puii de carne, comparativ cu indivizii dintr-un lot martor (LM) care au primit doar nutreţ simplu. Două sute de pui de o zi aparţinānd hibridului Ross-308 au fost grupaţi cāte 50 de indivizi pe lot. Loturile experimentale au fost diferenţiate de suplimentul de ulei esenţial, astfel: LM, lot de control fără aditiv, L1 cu 0,3% ulei esenţial de oregano, L2 cu 0,5% ulei esenţial de oregano şi L3 cu 1% ulei esenţial de oregano. Cele mai bune rezultate ale creşterii în greutate au fost obţinute la lotul L3 (2484 g), urmat de L2 (2463 g), L1 (2401 g) şi LM (2365 g). Sporul de creştere în greutate a fost mai bun cu aproximativ 1,5% (L1), 4,1% (L2) şi 5% (L3), comparativ cu lotul de control (LM). Rezultatele obţinute au arătat că la toate loturile de pui în hrana cărora s-a introdus ulei esenţial s-au obţinut valori mai bune decāt la lotul de control, iar suplimentarea hranei puilor cu 1% ulei esenţial a determinat o conversie a hranei în sporul de creştere cu cca. 4 %, comparativ cu lotul de control. Rezultatele obţinute ne permit să afirmăm că uleiul esenţial de oregano poate fi considerat un potenţial promotor natural de creştere la puii de carne.

Cuvinte cheie: ulei esenţial, oregano, natural, siguranţă, broileri