Hendronoto A.W. Lengkey


VOLATILE COMPOUNDS FORMATION IN FROZEN CARCASS THAT DIPPED IN BUTYLATED HYDROXY TOLUENE AND SODIUM TRYPOLY PHOSPHATE DURING EIGHT WEEK STORAGE

Hendronoto A.W. Lengkey, Tuti Widjastuti

Abstract
Ninety six CP-707 broiler were dipped in various dosages (0; 150 and 300 ppm) of antioxidants (Butylated Hydroxy Toluene - BHT and Sodium Trypoly Phosphate - STPP) were studied for eight weeks storage, on peroxide and iodine value; using Completely Randomized Design (CRD) with 2 x 3 factorial pattern, and each treatment were four times repeated. The first factor were antioxidant variety: Butylated Hydroxy Toluene - BHT - and Sodium Trypoly Phosphate - STPP; the second factor were the dosage of antioxidant: 0ppm - as controle; 150ppm and 300ppm. Results indicated that 100ppm STPP could minimized the volatile compounds in carcass during storage.

Key words: frozen carcass, antioxidant, Butylated Hydroxy Toluene (BHT) and Sodium Trypoly Phosphate (STPP)


FORMAREA COMPUŞILOR VOLATILI ÎN CARCASELE CONGELATE CARE AU FOST IMERSATE ÎN BUTILAT DE HIDROXITOLUEN ŞI TRIPOLIFOSFAT DE SODIU PE O PERIOADA DE OPT SĂPTĂMÂNI DE DEPOZITARE

Hendronoto A.W. Lengkey, Tuti Widjastuti

Rezumat
Un număr de 96 carcase de pui broiler pentru carne CP-707 au fost imersate în doze diferite (0; 150 şi 300 ppm) de antioxidanţi (butilat de hidroxitoluen - BHT şi tripolifosfat de sodiu - STPP) şi au fost studiate timp de opt săptămâni de depozitate, determinându-se valoarea de peroxid şi valorea de iod; folosind metoda Complet Randomized Design (CRD) cu un model factorial de tipul 2 x 3, fiecare tratament fiind repetat de patru ori. Primul factor studiat a fost varietate antioxidanţilor: butilat de hidroxitoluen - BHT şi tripolifosfat de sodiu - STPP; al doilea factor cercetat a fost influenţa dozelor substanţelor antioxidante: 0 ppm – la lotul de control; 150 ppm şi 300 ppm. Rezultatele au indicat că doza de 100ppm STPP poate să minimalizeze conţinutul de compuşi volatili din carcasă pe timpul depozitării.

Cuvinte cheie: carcasă congelată, antioxidanţi, butilat de hidroxitoluen (BHT), tripolifosfat de sodiu (STPP)