Vesna Krnjaja


THE FREQUANCY OF PATHOGENIC FUNGI GENERA IN ANIMAL FEED

Vesna Krnjaja, Lj. Stojanovic, S. Trenkovski, Z. Bijelic

Abstract
Fungal invasion of feed commodities and subsequent formation of mycotoxins can lead to nutrient losses and detrimental effects on animal health and production. Infections by fungi and mycotoxin production can develop at various stages of crop production: in the field, during harvesting and transportation or storage. Toxigenic fungal spores are present everywhere in soils, air and water. When conditions are favourable, they can germinate, grow and produce the toxin. The aim of this study was to assess the mycoflora incidence in animal feed (maize, ground maize, sunflower and soybean meal, finished mixture etc.) by microbiological analysis during two year period. A total of 142 animal feed samples in 2007 and 155 samples in 2008 were examined for total fungi count and the frequency of pathogenic fungi genera. Total fungi count was 1-9 x 104 cfu g-1 in most of the investigated animal feed samples (66.90 and 74.19% in 2007 and 2008, respectively). In comparison of the average total fungi count in samples of animal feed from two investigation years no statistically significant differences were established. The most prevalent fungi genus was Fusarium (100 and 100%) followed by Aspergillus (73.94 and 87.10%), Rhizopus (64.09 and 83.87%), Penicillium (45.78 and 70.32%), Mucor (37.32 and 33.55%) while the least frequent species were from genus Alternaria, 4.93% and 16.13% in 2007 and 2008, respectively.

Key words: animal feed, total fungi count, fungi genera


FRECVENŢA GENURILOR DE CIUPERCI PATOGENE DIN FURAJE

Vesna Krnjaja, Lj. Stojanovic, S. Trenkovski, Z. Bijelic

Rezumat
Invazia fungilor în furajele de bază şi formarea ulterioară a micotoxinelor, poate duce la pierderi de elemente nutritive şi la efecte dăunătoare asupra sănătăţii animalelor şi asupra producţiilor. Contaminarea cu fungi şi producerea de micotoxine se pot desfăşura în diferite etape ale producţiei vegetale: în cāmp, în timpul recoltării şi transportului sau pe perioada de depozitare. Sporii fungilor toxici sunt prezenţi peste tot, în sol, aer şi apă. În cazul în care condiţiile sunt favorabile, ei pot germina, creşte şi produc toxine. Scopul acestui studiu a fost de a evalua incidenţa micoflorei în hrana pentru animale (porumb boabe, floarea soarelui şi făină de soia, nutreţuri combinate, etc.) prin analiză microbiologică, pe o perioadă de doi ani. Au fost examinate un total de 142 de probe de furaj, în 2007 şi 155 probe în 2008, pentru numărul total de ciuperci şi frecvenţa genurilor de ciuperci patogene. Numărul total de ciuperci a fost 1-9 x 104 ntf x g-1 în cele mai multe dintre probele de furaj investigate (66.90 şi 74.19% în 2007 şi respectiv în 2008). Comparānd valorile medii a numărului total de fungi, între probele din cei doi ani de studiu, nu au fost găsite diferenţe statistic semnificative. Cel mai întālnit gen de ciuperci a fost Fusarium (100 şi 100%), urmat de Aspergillus (73,94 - 87,10%), Rhizopus (64,09 - 83,87%), Penicillium (45,78 - 70,32%), Mucor (37,32 - 33,55%), în timp ce genurile mai puţin frecvente au fost Alternaria (4,93% în 2007 şi respectiv 16,13% în 2008).

Cuvinte cheie: nutreţuri, numărul total de fungi, genuri de fungi