J. Aumann


INTERNATIONAL CO-OPERATION IN ANIMAL BREEDING AS REACTION ON GLOBALIZATION

J. Aumann

Abstract
Looking on the international market for animal genetic we find a lot of companies, which are offering their products worldwide by own official representatives. Examples may be the North American organisations ABS or Semex or even CRV from the Netherlands. But also in pigs such enterprises like PIC are acting in many countries of the world. Therefore it seems to be necessary to have a closer view on the development of animal breeding companies in the last 20 years. Our breeding organisations were founded about 1900 and worked on a regional level up to 1970 or 1980. These regional acting organisations more and more worked together on a national level. Up to 1990 the breeding values were calculated on regional base in Germany with different models and programmes in different regions. For German Fleckvieh we had sire evaluation for the whole breed throughout Germany since 1995. For this reason the links between the different regions were not very tight, and the import of genetics from another region was limited to outstanding sires, which promised a good proof in the own region. At the same time the Interbull centre in Uppsala in Sweden worked on the topic of comparing breeding values from different countries for other countries. In the first step they calculated equations for the conversion of the EBV from different countries. A few years later the MACE method was developed and gives us now a good impression whether a sire from New Zealand may be the right for our region or not. Nowadays a proof in one region is a good base for a worldwide sale of semen of this bull. Regarding this level of development an international strategy is possible and necessary in animal breeding and not only in marketing.

Key words: globalization, bulls, Fleckvieh, improvement, cows


COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN CREŞTEREA ANIMALELOR CA REACŢIE LA GLOBALIZARE

J. Aumann

Rezumat
Acest lucru este generat de preocupările noi apărute, dar şi de facilităţile tehnologiilor moderne. Astfel, dacă analizăm dezvoltarea comunicaţiilor în ultimii 50 de ani, putem sesiza o schimbare majoră. Unele schimbări au avut loc şi la nivelul creşterii animalelor. Organizaţiile cu activitate în domeniul reproducţie au fost fondate în Germania în jurul anului 1900 şi au funcţionat la nivel regional pānă în 1970 - 1980. După această perioadă organizaţiile cu activitate regionale au lucrat impreună. Pānă în 1990, în Germania, valorile de reproducţie erau calculate pe baza datelor regionale, cu diferite modele şi programe în diferite regiuni. Pentru rasa Fleckvieh german, încă din 1995, s-a făcut o evaluare a tuturor taurilor din Germania. Din acest motiv, legăturile dintre diferite regiuni nu au fost foarte strānse, iar importul de material genetic din alte zone a fost limitat la taurii reţinuţi şi care promiteau o bună ameliorare în regiunea proprie. În acelaşi timp, Centrul Interbull din Uppsala, Suedia, a lucrat pe tema compărării valorii de ameliorare a turilor din diferite ţări. În prima etapă s-au calculat ecuaţiile de conversie a EBV din diferite ţări. Cāţiva ani mai tārziu a fost elaborată metoda MACE care oferă acum o evaluare mai bună şi ne arată dacă un taur din Noua Zeelandă poate fi potrivit pentru regiunea a Germaniei sau nu. In zilele noastre o dovadă a ameliorării într-o regiune este o bună bază pentru a vinde în întreaga lume material seminal de la acest taur. În ceea ce priveşte acest nivel de dezvoltare, o strategie internaţională este posibilă şi necesară în creşterea animalelor şi nu doar în marketing.

Cuvinte cheie: globalizare, tauri, Fleckvieh, bovine, ameliorare