Iuliana Neagu


RESEARCHES REGARDING THE RETAINED RATIO, THE SELECTION INTENSITY AND THE GENERATION INTERVAL IN TWO LINES OF RHODE-ISLAND

Iuliana Neagu, C. Culea, Dana Tăpăloagă, A. Marmandiu, Ileana Păunescu, P.R. Tăpăloagă

Abstract
Selection, as a non random reproductive process of the genotypes, is achieved after the random reproductive discrimination and the natural selection and represents as a matter of fact the choosing of the possible parents of the future generations, based upon some observations made in the testing period (checking period). The present study consists of 12 generations for the two Rhode-Island hen lines and there was carried out the retained ratio and the selection intensity for the both sexes that representing a base for the future estimation of the selection answer. The estimation of the generation interval is an important factor in achieving the genetic gain, this being indirect proportional with the size of the generation interval and direct proportional with the selection intensity and precision.

Key words: selection intensity, generation interval, genetic gain


CERCETĂRI PRIVIND PROPORŢIA DE REŢINERI, INTENSITATEA SELECŢIEI ŞI INTERVALUL DE GENERAŢIE LA DOUĂ LINII DE GĂINĂ RHODE – ISLAND

Iuliana Neagu, C. Culea, Dana Tăpăloagă, A. Marmandiu, Ileana Păunescu, P.R. Tăpăloagă

Rezumat
Selecţia, ca proces de reproducţie neîntâmplătoare a genotipurilor, în scopul obţinerii unor populaţii cu producţii mai mari, se realizază după discriminarea reproductivă aleatorie şi după selecţia naturală şi reprezintă de fapt alegerea posibililor părinţi ai generaţiei viiotare, în baza unor observaţii făcute în perioada de control (testare). Studiul a cuprins 13 generaţii la linia maternă şi 6 generaţii la linia paternă aparţinând rasei de găini Rhode – Island şi s-au determinat proporţia de reţineri şi intensitatea selecţiei pentru ambele sexe, ceea ce reprezintă o bază pentru estimare ulterioară a răspunsului la selecţie. O altă preocupare a cercetărilor a fost estimarea intervalului de generaţie care reprezintă un factor important în realizarea progresului genetic, acesta fiind invers proporţional cu mărimea intervalului între generaţii şi direct proporţional cu precizia şi intensitatea selecţiei

Cuvinte cheie: intensitatea selecţiei, răspunsul la selecţie, intervalul de generaţie, progresul genetic