Irina Ştefana Cibotariu


CONTROVERSIES CONCERNING THE FISCAL COMPETITION AND FISCAL HARMONIZATION WITHIN EUROPEAN UNION COUNTRIES

Irina Ştefana Cibotariu, N. Bobitan, Camelia Catalina Mihalciuc

Abstract
The traditional aim of the public authorities, towards creating a fiscal system, is represented by the maximization of the public revenues, depending upon the minimization of distortions over the investments size and positioning. The taxation of corporations’ revenues has generated real challenges to governments in the last years, if one might consider the significance of stimulating the entrepreneurship activities, and especially of the corporations’ activities on one hand, and the achievement of necessary financial resources so as to comply with the joint interest, on the other hand. The activities of corporations have proved to be an essential factor, specific to the economies of all states, due to the economic and social effects generated by corporations: creating of new employment opportunities, increasing the work productivity, increasing the competitiveness of products or developing the revenues sources, so as to increase the budgetary revenues. Taking into account the conditions of the economic globalization, the multinational companies have had the possibility of reaching the best manufacturing locations, depending upon the conditions available at certain moments on the market. In this way, one might emphasize that these conditions of fiscal nature have influenced the decisions making, concerning the positioning of foreign investments and capital flows, so that each state policy related to taxation of corporations’ revenues has to establish the topic of cardinally analysis.

Key words: Fiscal Competition, Fiscal Harmonization, Corporatist Taxation


CONTROVERSE PRIVIND COMPETIŢIA FISCALĂ ŞI ARMONIZAREA FISCALĂ ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE

Irina Ştefana Cibotariu, N. Bobitan, Camelia Catalina Mihalciuc

Rezumat
Obiectivul tradiţional al autorităţilor publice în construirea unui sistem fiscal îl reprezintă maximizarea veniturilor statului în condiţiile minimizării distorsiunilor asupra mărimii şi localizării investiţiilor. Impozitarea veniturilor corporaţiilor în ultimii ani generează adevărate provocări la adresa guvernelor având în vedere, pe de o parte, importanţa stimulării activităţii antreprenoriale, şi în special, a activităţii corporaţiilor, şi procurarea resurselor financiare necesare pentru satisfacerea nevoilor de interes colectiv, pe de altă parte. Activitatea corporaţiilor reprezintă un factor de interes major pentru economiile tuturor statelor datorită efectelor economice şi sociale pe care acestea le generează: crearea de noi locuri de muncă, creşterea productivităţii muncii, creşterea competitivităţii produselor, înmulţirea surselor de venit care se traduc în creşterea veniturilor bugetare. În condiţiile globalizării economice, companiile multinaţionale au posibilitatea de a-şi găsi cele mai bune locaţii de producţie, în funcţie de condiţiile pe care pieţele respective le oferă. Deci, se poate spune că aceste condiţii de natură fiscală influenţează deciziile de localizare a investiţiilor străine şi fluxurile de capital, astfel încât politica fiecărui stat în domeniul impozitării veniturilor corporaţiilor trebuie să constituie obiectul unei analize foarte atente.

Cuvinte cheie: competiţie fiscală, armonizare fiscală, impunere corporatistă