L. Ionita


AVERAGE PRODUCTION PERFORMANCES OF THE “PHARAOH” AND “BALOTESTI” LAYING QUAILS POPULATIONS

L. Ionita, Elena Popescu-Miclosanu, I. Custura, Minodora Tudorache

Abstract
The purpose of the research was to establish the evolution of the egg laying production performance from the „Balotesti” and „ Pharaoh” population in the interval of egg laying weeks 1 – 35. An experiment has been organized at the biggest quail farm in Romania and the only one where the quails are systematically selected; the performances of 900 quails from the two populations are studied. The birds have been maintained with the same fodder, in the same space and in the same environment conditions. The research has shown that the quails from the Balotesti population have an average egg laying percentage of 78.90 ± 2.24, a combined feed consumption of 33.85 ± 0.85 g/capita, a specific consumption of 44.79 ± 1.75 g/egg, a body weight of 225.99 ± 3.11 g/capita and an egg weight of 12.08 ± 0.15 g, while the egg laying quails from the Pharaoh population have in the same egg laying interval an average egg laying percentage of 65.85 ± 2.50, , a combined fodder consumption of 36.45 ± 0.96 g/capita, a specific consumption of 47.47 ± 2.35 g/egg, a body weight of 250.58 ± 3.37 g and an egg weight of 12.85 ± 0.17 g. In conclusion it can affirmed that the Balotesti laying quails population can be used for egg production, but also in a scheme of improvement as maternal population, and the Pharaoh population can be used directly for meat or as paternal population for obtaining a meat hybrid.

Key words: quail, two populations, egg production


PERFORMANŢELE MEDII DE PRODUCŢIE LA PREPELIŢELE OUĂTOARE DIN POPULAŢIILE ”FARAON” ŞI ”BALOTEŞTI”

L. Ionita, Elena Popescu-Miclosanu, I. Custura, Minodora Tudorache

Rezumat
Scopul cercetărilor a fost acela de a stabili evoluţia performanţelor în direcţia producţiei de ouă la prepeliţele ouătoare din populaţia ”Baloteşti” şi la populaţia ”Faraon”, în perioada 1-35 de săptămâni de ouat. Pentru aceasta a fost organizat un experiment la cea mai mare fermă de profil din ţară şi singura în care prepeliţele sunt supuse unei selecţii sistematice, fiind studiate performanţele la un număr de 900 prepeliţe din cele două populaţii, crescute intensiv. Păsările au fost întreţinute cu acelaşi nutreţ, în acelaşi spaţiu şi în aceleaşi condiţii de mediu. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că la prepeliţele din populaţia “Baloteşti” s-a obţinut, în medie, un procent de ouat de 78.90 ± 2.24%, un consum de nutreţ combinat de 33.85 ± 0.85 g/cap, un consum specific de 44.79 ± 1.75 g/ou, o greutate corporală de 225.99 ± 3.11 g/cap, şi o greutate a oului de 12.08 ± 0.15 g, în timp ce la prepeliţele ouătoare din populaţia ”Faraon”, în aceeaşi perioadă de ouat s-a înregistrat, în medie, un procent de ouat de 65.85 ± 2.50%, un consum de nutreţ combinat de 36.45 ± 0.96 g/cap, un consum specific de 47.47 ± 2.35 g/ou, o greutate corporală de 250.58 ± 3.37 g şi o greutate a oului de 12.85 ± 0.17 g. În concluzie, se poate afirma că populaţia de prepeliţe ”Baloteşti” se poate folosi pentru producţia de ouă, dar posibil şi într-o schemă de ameliorare, ca populaţie maternă, iar prepeliţele ”Faraon” se pot folosi direct pentru carne sau ca populaţie paternă, pentru obţinerea unui hibrid de carne.

Cuvinte cheie: prepeliţe, populaţii, producţie ouă