Elena Ilişiu


EFFECT OF INDUSTRIAL CROSSING ON SOME CARCASSES INDEX OF QUALITY OF YOUNG SHEEP

Elena Ilişiu, A. Galatan, Diana-Patricia Rău, V.C. Ilişiu, Marilena-Gabi Neacşu, H. Strasser, Constanţa Strasser

Abstract
Research of this paper are designed to provide important information on some indicators of quality of carcasses from young sheep of Tsigai breed and half-breed obtained by crossing between the local Tsigai breed with rams of specialized breeds for meat production Suffolk and German blackface. To this pourpose, three experimental lots of the specified breeds structures were formed, which were intensively fattened for a period of 100 days. At the end of the fattening process, were chosen five heads from each lot in a randomized and slaughtered. The methods used in the determinations were standard, and statistical data processing and interpretation was based on student test. Research results have shown that lots of half-breeds achieved higher slaughter yield, compared with the pure breed batch. Compared with Tsigai breed, slaughter yield determined to hot, cold and commercial was higher with 2,43, 2,71 and 2,65 points percentage, respectively to Suffolk x Tsigai half-breeds and 1,92, 2,03 and 1,96 percentage points, respectively to German blackface x Tsigai half-breeds. Researchs provide important information on efficiency of fattening the hybrids lambs for meat production obtained from crosses between Tsigai breed, and meat specialised breed, in terms under EU standards recovery.

Key words: half-breed, carcass, slaughter yield, sheep, young


EFECTUL ÎNCRUCIŞĂRILOR INDUSTRIALE ASUPRA UNOR INDICI DE CALITATE AI CARCASELOR DE TINERET OVIN

Elena Ilişiu, A. Galatan, Diana-Patricia Rău, V.C. Ilişiu, Marilena-Gabi Neacşu, H. Strasser, Constanţa Strasser

Rezumat
Cercetările efectuate au avut ca scop obţinerea de informaţii importante cu privire la anumiţi indicatori de calitate specifici carcaselor provenite de la tineret ovin de rasă Ţigaie şi tineret ovin metis, obţinut prin încrucişarea oilor Ţigaie cu berbeci din rase specializate pentru producţia de carne Suffolk şi Germană de carne cu capul negru. În acest scop, s-au format trei loturi experimentale din structurile de rasă menţionate, care au fost supuse îngrăşării intensive pe o perioadă de 100 de zile. La finalul îngrăşării, din fiecare lot au fost aleşi în mod randomizat şi sacrificaţi cāte 5 produşi Metodele utilizate în cadrul determinărilor au fost cele standard, iar prelucrarea şi interpretarea statistică a datelor s-a realizat pe baza testului Student. Rezultatele cercetărilor au evidenţiat faptul că loturile de metişi au realizat randamente superioare la sacrificare, comparativ cu lotul în rasă curată. Comparativ cu rasa Ţigaie, randamentul la sacrificare determinat la cald, la rece şi comercial a fost superior cu 2,43, şi 2,71, respectiv 2,65 % la metişii Suffolk x Ţigaie, şi cu 1,92, 2,03 respectiv 1,96 puncte procentuale la metişii Germană de carne cu capul negru x Ţigaie. Cercetările realizate oferă informaţii importante referitoare la eficienţa îngrăşării mieilor hibrizi obţinuţi din încrucişări între rasa Ţigaie şi rase specializate pentru producţia de carne, în condiţiile valorificării acestora la standardele Uniunii Europene.

Cuvinte cheie: hibrid, carcasă, randament, ovin, tineret