I. Pădeanu


RESEARCHES REGARDING GROWTH SPEED IN CROSSBREEDS LAMBS LACAUNE X TIGAIE REARED IN THE WESTEN PART OF ROMANIA

I. Pădeanu, S. Voia, D. Gavojdian, C. Pascal, N. Olaru, I. Frăţilă

Abstract
Aim of this paper was the monitoring of average daily weight gain, from birth until 35 days, of crossbreeds Lacaune x Tigaie lambs. Researches were carried out in S.C. Unicon 2000 3N SRL from Arad County. Results of the present study revealed that body weight at birth, 9 and 35 days, and average daily weight gain between birth to 9 days of age, 9 to 35 days and 0 to 35 days are significantly higher (p<0.001) in crossbreed lambs Lacaune x Tigaie born as singles (n=18), comparative with those born as doubles (n=22). Results suggest that single lambs crosses between Lacaune and Tigaie during first 35 day of life, achieve on average daily weight gains of 240.5 g, a value very similar to the value of the Lacaune standard breed for meat-blood line (246 g).

Key words: Lacaune, Tigaie, crossbreeds, average daily gain


CERCETĂRI PRIVIND VITEZA DE CREŞTERE LA MIEII HIBRIZI LACAUNE x ŢIGAIE CRESCUŢI ÎN ZONA DE VEST A ROMÂNIEI

I. Pădeanu, S. Voia, D. Gavojdian, C. Pascal, N. Olaru, I. Frăţilă

Rezumat
Scopul acestei lucrări a fost de a monitoriza sporul mediu zilnic, de la fătare până la vârsta de 35 de zile, la mieii hibrizi Lacaune x Ţigaie. Cercetările au fost efectuate la SC. Unicon 2000 3N SRL, judeţul Arad. Acest studiu a arătat că masa corporală la fătare, la 9 şi 35 de zile, şi sporul mediu zilnic între fătare-9 zile, 9-35 zile şi 0-35 zile este semnificativ (p<0,001) mai mare la mieii hibrizi Lacaune x Ţigaie obţinuţi din fătarea simplă (n = 18), comparativ cu cei din fătarea dublă (n = 22). Rezultatele obţinute sugerează că mieii hibrizi Lacaune x Ţigaie, rezultaţi din fătările simple în perioada fătare – 35 zile, realizează un spor mediu zilnic de 240,5 g, foarte apropiat de standardul rasei Lacaune, linia de carne (246 g).

Cuvinte cheie: Lacaune, Ţigaie, hibrizi, spor mediu zilnic