A. Abd El-Aal Hussein


FOOD PRESERVATIVE ACTIVITY OF PHENOLIC COMPOUNDS IN ORANGE PEEL EXTRACTS (CITRUS SINENSIS L.)

A. Abd El-Aal Hussein, Fathi T. Halaweish

Abstract
The objective of this study was to evaluate the preservative/antioxidant activity of orange peel extract in soybean oil after accelerated oxidation at 65C. Ethanol extracts of two varieties of Egyptian oranges (Baladi and Novel) were prepared, and their total phenolic and flavonoid contents and 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging activity were determined via standard colorimetric assays. Oil containing extract and butylated hydroxytoluene (BHT) or butylated hydroxylanisole (BHA) was stored at 65C for 7 days. Free fatty acid (FFA) content, Peroxide (POV), 2-Thiobarbituric acid (TBA), and P-anisidine (P-AV) values were assessed every 24 hr. Total phenolic and flavonoid contents ranged from 559.3 to 591.8 mg tannic acid/100g peel and from 80.94 to 87.71 mg rutin/100g peel, respectively. DPPH scavenging activity was 72.33% and 65.05% for Baladi and Novel respectively. After accelerated oxidation, oil-containing extract showed significantly (P= 0.05) lower FFA (0.122, 0.120, 0.119, 0.117%), POV (35.18, 29.96, 20.77, 12.72 meq/kg), TBA (0.063, 0.061, 0.060, 0.055) and P-AV contents (6.31, 6.20, 5.97, 5.61) than the control (FFA 0.177%, POV 48.70 meq/kg, TBA 0.078, P-AV 10.65). BHT and BHA showed FFA contents of 0.129% and 0.134%, POV 34.36 and 35.46 meq/kg, TBA 0.066 and 0.650 and P-AV 7.24 and 7.39, respectively after 7 days. The inhibition of oil oxidation values (IO) were 32.01, 29.75, 30.32, 41.06, 59.92 and 76.45% for BHT, BHA, 400, 800, 1200, 1600 ppm extract, respectively. These results illustrate that orange peel extracts exhibit strong antioxidant activity. Therefore the use of these extracts in food is recommended to suppress lipid oxidation.

Key words: orange peel, extract, phenolic compounds, lipid oxidation, protection


ACŢIUNEA CONSERVANTĂ A UNOR COMPUŞI FENOLICI DIN EXTRACTELE DE COAJĂ DE PORTOCALĂ (CITRUS SINENSIS L.) ASUPRA ALIMENTELOR

A. Abd El-Aal Hussein, Fathi T. Halaweish

Rezumat
Scopul acestui studiu a fost de a evalua acţiunea conservantă/antioxidantă a extractului din coajă de portocală asupra uleiului de soia după accelerare oxidată la 65C. Au fost preparate extractele etilice din două varietăţi de portocală egipteană (Baladi şi Novel). Prin intermediul unor metode colorimetrice standard au fost măsurate conţinuturile totale de fenoli şi flavonoide, precum şi activitatea radical-inhibitoare a 2,2-diphenil-1-picrilhidrazil (DPPH). Uleiul ce conţinea extractul şi hidoxitoluen butilat (BHT) sau hidroxilanisol butilat (BHA) a fost depozitat la 65C, timp de 7 zile. La fiecare 24 de ore a fost măsurat conţinutul de acizi graşi liberi (FFA) şi valorile pentru peroxid (POV), 2-Tiobarbituric acid (TBA) şi P-anisidină (P-AV). Conţinutul total de fenoli şi flavonoide a variat între 559.3 şi 591.8 mg acid tanic /100g coajă, respectiv de la 80.94 la 87.71 mg rutină/100g coajă. Acţiunea protectoare a DPPH a fost de 72.33% la varietatea Baladi, respectiv de 65.05% la varietatea Novel respectively. După oxidarea accelerată, uleiul care conţinea extractul studiat a prezentat niveluri semnificativ (P= 0.05) scăzute de FFA (0.122, 0.120, 0.119, 0.117%), POV (35.18, 29.96, 20.77, 12.72 meq/kg), TBA (0.063, 0.061, 0.060, 0.055) şi P-AV (6.31, 6.20, 5.97, 5.61) comparativ cu proba de control (FFA 0.177%, POV 48.70 meq/kg, TBA 0.078, P-AV 10.65). BHT şi BHA au relevant conţinuturi ale FFA de 0.129% şi 0.134%, ale POV de 34.36 şi 35.46 meq/kg, ale TBA de 0.066 şi 0.650, respectiv de 7.24 şi 7.39 P-AV, după 7 zile. Inhibarea proceselor oxidative ale uleiului (IO) au atins diferite grade, respectiv 32.01, 29.75, 30.32, 41.06, 59.92 şi 76.45% pentru BHT, BHA, respectiv în cazul extractului în concentraţie de 400, 800, 1200, 1600 ppm. Aceste rezultate dovedesc faptul că extractul din coajă de portocală manifestă acţiune antioxidantă puternică. Prin urmare, se recomandă utilizarea acestor extracte în alimente, pentru a inhiba oxidarea lipidelor.

Cuvinte cheie: coajă de portocală, extract, compuşi fenolici, oxidarea lipidelor, protecţie