G. Hoha


RESEARCHES ABOUT THE REPRODUCTION PERFORMANCES OBTAINED BY THE MANGALITA SOWS AT FIRST PARTURITION

G. Hoha, B. Păsărin, Elena Costăchescu, Lenuţa Fotea

Abstract
The purpose of this work was to estabilish the reproduction performances realized by the Mangalita sows at first parturition exploited in elite unit of pigs growth from Romania, named S.C. SUINPROD S.A. ROMAN. The researches were made on 25 Mangalita sows, blond variety, being observed the main reproductive parameters. After the researches made, the following results were obtained: age at first parturition (between 228 and 318 days, average 266 days), weight at first seeding (between 97 and 114 kilograms, average 102,12 kg), number of piglets born (between 5 and 10, average 7,6 piglets), number of piglets weaned (between 4 and 10, average 6,64 piglets), weight at birth (between 850 and 1200 grams, average 1030 grams) and the weight at weaning (between 4,5 kg and 7,32 kg, average 5,84kg). The data obtained were compared with the results from the literature of speciality. We can conclude the fact that, at all the reproductive parameters the obtained results indicate the lower performances in comparison with the pure races and with the hybrids of large productivity, in exchange the prices obtained from the valorification of the carcasses from the race Mangalita show that if this race is exploited it is very profitable.

Key words: performances, reproduction, sows, Mangalica, parturition


CERCETĂRI CU PRIVIRE LA PERFORMANŢELE DE REPRODUCŢIE OBŢINUTE LA SCROAFELE MANGALIŢA LA PRIMA FĂTARE

G. Hoha, B. Păsărin, Elena Costăchescu, Lenuţa Fotea

Rezumat
Scopul acestei lucrări a fost de a stabili performanţele de reproducţie realizate de scroafele Mangaliţa la prima fătare, exploatate în cadrul unei unităţi de elită în creşterea suinelor din Romānia, respectiv S.C. SUINPROD S.A. ROMAN. Cercetările au fost efectuate pe 25 scroafe Mangaliţa, varietatea blondă, fiind urmăriţi principalii parametri reproductivi. În urma desfăşurării cercetărilor au fost obţinute următoarele rezultate: vārsta la prima fătare (între 228 şi 318 zile, media 266,6 zile), greutatea la prima montă (între 97 şi 115 kg, media 102,12 kg), numărul de purcei fătaţi (între 5 şi 10 capete, media 7,6 capete), numărul de purcei înţărcaţi (între 4 şi 10 capete, media 6,64 kg), greutatea la fătare (între 850g şi 1200g, media 1030g) şi greutatea la înţărcare (între 4,5kg şi 7,32kg, media 5,84 kg). Datele obţinute au fost comparate cu rezultate din literatura de specialitate. Putem concluziona faptul că, la toţi parametrii reproductivi rezultatele obţinute indică performanţe mai mici comparativ cu rasele pure cāt şi cu hibrizii de mare productivitate, în schimb preţurile obţinute din valorificarea carcaselor de la rasa Mangaliţa fac ca, exploatarea acestei rase să fie deosebit de rentabilă.

Cuvinte cheie: performanţe, reproducţie, scroafe, Mangaliţa, fătare