S.D. Fernandes


STUDY OF GENETIC DIVERSITY OF BÍSARO PIGS BREED BY PEDIGREE ANALYSIS

S.D. Fernandes, S. Malovrh, M. Kovac, V.A.P. Cadavez

Abstract
The objective of this work was to study the genetic diversity of the Portuguese autochthonous pig breed Bísaro by pedigree analysis. Data of Bísaro pigs breed was taken from the database of the National Breeders (Association Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bísaro - ANCSUB) concerning the period from 1997 to 2008. For both, pedigree and active population files completeness was evaluated. The number and the proportion of animals with both parents known, sire known, and dam known were computed using the SQL procedure. Population genetic diversity parameters were computed, using the PEDIG software package, for the active population which included animals born from 2003 to 2008. The effective number of founders was 78.8 for boars and 79.7 for sows, while the number of ancestors contributed with 50% of the genes in the breed pool gene was 24 for boars and 23 for sows. A high proportion (52.4%) of animals in the active population are inbred, and 43.9% of the inbreed animals presented inbreeding coefficient higher than 20%. These results suggest that genetic variability needs monitoring in order to avoid the losses of genes in the Bísaro pigs.

Key words: Demographic structure, Inbreeding, Probability of gene origin


STUDIUL DIVERSITĂŢII GENETICE A RASEI DE PORCI BÍSARO PRIN ANALIZA PEDIGRIULUI

S.D. Fernandes, S. Malovrh, M. Kovac, V.A.P. Cadavez

Rezumat
Scopul acestei lucrări fost de a studia diversitatea genetică a rasei portugheze de porci Bísaro, prin intermediul analizei pedigriului. Informaţiile privind rasa de porci Bísaro au fost luate din baza de date a Asociaţiei Naţionale a Crescătorilor de Suine de Rasă Bísara (ANCSUB), pentru perioada 1997 – 2008. Au fost evaluate atât fişierele din pedigriu, cât şi cele ale populaţiei active. Metoda SQL a fost utilizată pentru a calcula numărul şi proporţia de animale pentru care s-a identificat fie originea completă, fie doar ascendenţii paterni sau materni. Software-ul PEDIG a fost utilizat pentru calculul parametrilor de diversitate genetică, în cazul indivizilor din populaţia activă, fătaţi în perioada 2003 - 2008. Numărul efectiv de fondatori ai rasei s-a apreciat la 78.8 cap. pentru vieri şi 79.7 cap. pentru scroafe, în timp ce numărul de ascendenţi care a contribuit cu 50% în structura genetică a populaţiei a fost stabilit la 24 vieri şi 23 scroafe. O proporţie mare (52.4%) de animale din populaţia activă sunt consangvine; 43% dintre acestea prezintă un grad de consangvinizare de peste 20%. Aceste rezultate sugerează necesitatea unei monitorizări a variabilităţii genetice, cu scopul de a preveni pierderea unor gene valoroase din populaţia de suine Bísaro.

Cuvinte cheie: suine Bisaro, diversitate genetică, pedigreu, consangvinizare