D. Mierliţă

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF FEEDING TYPES ON THE BIOPRODUCTIVE PERFORMANCE AND CARCASS FATTY ACIDS COMPOSITION IN THE CASE OF FATTEN SUCKLING LAMBS

D. Mierliţă, St. Daraban, F. Lup, Cristina Maerescu

Abstract
The main objective of this study involves the influence of energy density and energy-protein ratio of feed ration on production, structure and content of Omega-3 polyunsaturated fatty acids and CLA in muscle tissue and adipose fat at suckling lambs under intensive fatting. Secondly, it was established influence of different systems of feeding on performance of lambs under intensive fatting, subjected to production and consumption, and on carcass and meat quality obtained. In accordance with the objectives an experiment of the 2 x 2 factorial type was organized, using mixtures of individual fodders with two different energy levels( high: 65% concentrated, and low: 35% concentrated) which did contain or not full structure soybean bypass (5% by weight). High energy density (from 1.00 up to 1.15 UNC/kg DM) and the incorporation of integrated soybean bypass type into food caused a radical improvement in weight gain and degree of recovery of feed, and have provided larger proportion polyunsaturated fatty acids (PUFA) in intramuscular fat. The differences are statistically assured. In comparison, PUFA had a higher weight in biceps femoris muscle than in longissimus dorsi muscle. The most significant differences were recorded in the polyunsaturated fatty acids Omega 3 series (C18: 3 n-3, EPA, C22: 3 n-3, DPA and DHA) and CLA C18:2 c9, t11, C18: 2 T10, C12). The largest amount of PUFA Omega 3 fatty acids was found in muscle tissue derived from lambs fed with the ration with the highest energy density and which contained the fully protected soybean. A similar evolution has recorded for the conjugated linoleic acid (CLA). If Omega-3 PUFA concentration did not show noticeable differences between the two examined muscle tissue (longissimus dorsi and biceps femoris), the proportion of CLA was found to be higher in biceps femoris muscle for all analysed lots. Compared with muscle tissue, fat depot (subcutaneous and perinea) is characterized by a higher content in saturated and unsaturated (particularly perirenal fat) and proportionally lower polyunsaturated fatty acids and especially Omega-3 PUFA series. The influence of energy density of food and the incorporation of full protected structure soybean ration had a similar influence on fatty acid profile of fat deposits, as much as in the case of intramuscular fat.

Key words: nutrition, energy, integral soybean bypass, Omega 3 and CLA, lambs


INFLUENŢA TIPULUI DE ALIMENTAŢIE ASUPRA PERFORMANŢELOR BIOPRODUCTIVE ŞI PROFILULUI ACIZILOR GRAŞI DIN CARCASĂ LA TINERETUL OVIN ÎNGRĂŞAT

D. Mierliţă, St. Daraban, F. Lup, Cristina Maerescu

Rezumat
Obiectivul principal al acestui studiu constă în stabilirea influenţei densităţii energetice şi raportului energo-proteic al raţiei furajere asupra producţiei, structurii şi conţinutului în acizi graşi polinesaturaţi Omega-3 şi CLA a grăsimii din ţesutul muscular şi adipos la tineretului ovin supus îngrăşării intensive. Secundar a fost stabilită influenţa unor sisteme diferite de furajare a mieilor supuşi îngrăşării asupra performanţelor de producţie şi consum, precum şi asupra calităţii carcasei şi a cărnii obţinute. În concordanţă cu obiectivele propuse a fost organizată o experienţă factorială de tipul 2 x 2, utilizând amestecuri de nutreţuri unice cu două nivele energetice diferite (ridicat: 65% concentrate; scăzut: 35% concentrate) care au conţinut sau nu în structura lor soia integrală de tip by-pass (5% din greutate). Densitatea energetică ridicată (1,00 - 1,15 UNC/kg S.U.) şi încorporarea soiei integrale de tip by-pass în hrană a determinat o îmbunătăţire radicală a sporului în greutate şi a gradului de valorificare a nutreţurilor şi au asigurat o proporţie mai mare de acizi graşi polinesaturaţi (PUFA) în grăsimea intramusculara, diferenţele fiind asigurate statistic. Comparativ, PUFA au avut o pondere mai ridicată în muşchiul biceps femoris decât în m. longissimus dorsi. Cele mai însemnate diferenţe au fost înregistrate în privinţa acizilor graşi polinesaturaţi din seria Omega 3 (C18:3 n-3, EPA, C22:3 n-3, DPA şi DHA) şi CLA (C18:2 c9, t11; C18:2 t10, c12). Cea mai mare cantitate de acizi graşi PUFA Omega 3 a fost găsită în ţesutul muscular provenit de la mieii furajaţi cu raţia cu cea mai mare densitate energetică şi care conţine soia integrală protejată. O evoluţie asemănătoare a înregistrat-o şi acidul linoleic conjugat (CLA). Dacă concentraţia PUFA Omega 3 nu a prezentat diferenţe sesizabile între cele două ţesuturi musculare analizate (longissimus dorsi şi biceps femoris), proporţia de CLA s-a dovedit a fi mai mare în muşchiul biceps femoris în cazul tuturor loturilor. In comparaţie cu ţesutul muscular, grăsimea de depozit (subcutanată şi perirenală) se caracterizează printr-un conţinut mai ridicat în acizi graşi saturaţi şi mononesaturaţi (în special grăsimea perirenală) şi proporţional mai scăzut în acizi graşi polinesaturaţi şi în special din seria PUFA Omega 3. Influenţa densităţii energetice a hranei şi respectiv încorporarea soiei integrale protejate în structura raţiei, au avut o influenţă similară asupra profilului acizilor graşi din grăsimile de depozit, ca şi în cazul grăsimilor intramusculare.

Cuvinte cheie: alimentaţie, energie, soia integrală by-pass, Omega 3 şi CLA, miei