D. Dronca


THE APPRECIATION OF THE SPECIAL COMBINATIVE CAPACITY AT THREE RABBIT POPULATIONS FROM TIMIS COUNTY, FOR PROLIFICITY

D. Dronca, N. Pacala, I. Bencsik, Mihaela Ivancia, T. Oroian, V. Cighi, G. Dumitrescu, Adela Marcu, Ada Cean, Liliana Boca, Mihaela Unteanu

Abstract
Non additive genetic component that is the base of a quantitative character has no predictability, this is the reason for which the present paper is proposing to appreciate the special combinatory capacity for proliferative capacity in a specific crossing scheme combining three rabbit breeds common in Timis county breeders New Zealand White, Large Chinchilla and Californian. The data obtained, statistic presented prove a good special combinative capacity for this character, reason for which the crossing scheme is recommended for producing meat individuals destined for slaughterhouses. This scheme provides an exploitation of the high fervency of the heterozygote at maternal forms and at the final hybrids.

Key words: special combinative capacity, crossing, hybrids, prolificacy


APRECIEREA CAPACITĂŢII COMBINATIVE SPECIALE LA TREI POPULAŢII DE IEPURI DE CASĂ DIN JUDEŢUL TIMIŞ, PENTRU PROLIFICITATE

D. Dronca, N. Pacala, I. Bencsik, Mihaela Ivancia, T. Oroian, V. Cighi, G. Dumitrescu, Adela Marcu, Ada Cean, Liliana Boca, Mihaela Unteanu

Rezumat
Componenta genetică neaditivă care stă la baza unui caracter cantitativ nu are predictibilitate, motiv pentru care prezenta lucrare şi-a propus să aprecieze capacitatea combinativă specială pentru prolificitate într-o anumită schemă de încrucişare, la cele trei rase de iepuri de casă frecvent întâlnite în crescătoriile din judeţul Timiş, respectiv Neozeelandez alb, Chinchilla mare şi Californian. Datele obţinute, prelucrate statistic, demonstrează o bună capacitate combinativă, specială pentru acest caracter, motiv pentru care se recomandă ca în structurile de producţie pentru producerea efectivelor de carne destinate abatorizării să se practice acest tip de încrucişări, exploatând astfel frecvenţa crescută a heterozigoţiei, atât la formele materne cât şi la hibrizii terminali.

Cuvinte cheie: capacitate combinativă specială, încrucişare, hibrizi, prolificitate