Cristina Ciungu


THE IMPACT OF DIGITAL ECONOMY IN EDUCATIONAL MANAGEMENT AREA

Cristina Ciungu

Abstract
The Learning Space knowledge management system, offers a wide range of possibilities on how to gather, store, exchange and restructure participants’ collective knowledge. The advancement of information and communication technologies, offers the training sector the promise that the latest generation of network applications will induce qualitative changes in education and training. The restructuring of the traditional forms of education reverse the direction of social movements: it is not the student that goes to the school, but rather the school that approaches the student. Within this co-operative learning procedure, all projects and project outcomes can be documented and made publicly accessible, discussions can be summarized, and literature and link lists, as well as collective search, learning and composition process of the background materials become available.

Key words: money, price, strategic objective, system management, demand


IMPACTUL ECONOMIEI DIGITALE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI EDUCAŢIONAL

Cristina Ciungu

Rezumat
Studiu de cunoştinţe Space-sistem de management, oferă o gamă largă de posibilităţi cu privire la modul de a colecta şi stoca schimbul de cunoştinţe şi restructurarea participanţilor colectivi. Avansarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, oferă sectorului de formare promisiunea că cea mai recentă generaţie de aplicaţii de reţea va induce schimbări calitative în educaţie şi formare profesională. Restructurarea formelor tradiţionale de învăţământ schimbă direcţia de mişcări sociale: nu este student care merge la şcoală, ci mai degrabă scoala care se apropie de student. În cadrul acestei proceduri cooperative de învăţare, toate proiectele şi rezultatele proiectului pot fi documentate şi făcute accesibile publicului, discuţiile pot fi rezumate, literatură şi listele de link-uri, precum şi căutarea colectivă, procesul de învăţare şi compoziţia materialelor de fond devin disponibile.

Cuvinte cheie: resurse financiare, preţ, obiectiv strategic, sistem de management, cerere, ofertă, dezvoltare, prognoze, tehnologii, rentabilitate