Cristina Balş


QUALITY MANAGEMENT AND FACTORS ON POULTRY PATHWAY

Cristina Balş

Abstract
In poultry production, quality and quality control require good management throughout the entire production chain to follow performance upgrading and therefore increase profitability, and secondly the achievement of some products appropriate to the standards. People involved in poultry production must realize that the main purpose of the entire production system is customer requirements satisfaction. Improving quality is possible when all the stages of production of poultry meat are incorporated in the quality control methods and those methods are simple and practical.

Key words: management, quality, poultry pathway


MANAGEMENTUL ŞI FACTORII DE CALITATE PE FILIERA AVICOLĂ

Cristina Balş

Rezumat
În producţia avicolă, calitatea şi controlul calităţii presupun un bun management pe întregul lanţ de producţie care să urmărească pe de o parte îmbunătăţirea performanţelor şi deci creşterea profitabilităţii, iar pe de altă parte realizarea unor produse adecvate standardului. Persoanele implicate în producerea de carne de pasăre trebuie să realizeze că scopul principal al întregului sistem de producţie este satisfacerea cerinţelor consumatorului. Îmbunătăţirea calităţii este posibilă atunci cānd pe toate etapele producţiei de carne de pasăre sunt încorporate metode de control a calităţii şi cānd aceste metode sunt simple şi practice.

Cuvinte cheie: management, calitate, filieră avicolă