Cristina Balş


TRACEABILITY IN AGRI-FOOD CHAIN

Cristina Balş

Abstract
In the alimentary industry the traceability system is meant to document the itinerary of the food from raw material to finished product. The purpose of this system is not limited only to the detection of products that present risk for health, but also represents a basis for quality assurance processes and products. Implementing a traceability system will allow the generalization of application of concept on the entire food chain as well as the implementation of international standards for products encoding in perspective of a globalized market.

Key words: traceability, alimentary chain, product succession


TRASABILITATEA ÎN LANŢUL AGRO-ALIMENTAR

Cristina Balş

Rezumat
În industria alimentară, sistemul de trasabilitate are rolul de a documenta parcursul produselor alimentare de la materia primă la produsul finit. Scopul acestui sistem nu se limitează doar la detectarea produselor care prezintă risc pentru sănătate, ci reprezintă şi o bază pentru asigurarea calităţii proceselor şi produselor. Implementarea unui sistem de trasabilitate va permite generalizarea aplicării conceptului pe întreg lanţul alimentar precum şi implementarea unor standarde internaţionale de codificare a produselor în perspectiva unei pieţe globalizate.

Cuvinte cheie: trasabilitate, lanţ alimentar, succesiunea produselor