Viorica Chirilă


CHARACTERISTICS OF THE RETURN AND RISK OF THE SUSTAINABLY DEVELOPED COMPANIES WITHIN THE EURO ZONE

Viorica Chirilă, C. Chirilă

Abstract
The concept of sustainable development has determined a major change in the approach of economic development issues by ensuring a dynamic balance between the components of the natural capital and the social-economic systems. The sustainable development deals with the concept of life quality in its complexity, from an economic, social and environmental aspect, promoting the balance among the economic development, the social equity, the efficient use and the conservation of the surrounding environment. As regards the business sector, the sustainable development implies the approach of some strategies and activities that could meet the needs of the companies and their owners but which, at the same time, protects the human resources they will need in the future. By means of the cooperation among the Dow Jones Indexes, STOXX Limited and SAM the first global indexes were born, reflecting the general tendency of the sustainably developed companies in Europe or in the Euro zone. The aim of this study is to analyze the characteristics of the return and risk of the sustainably developed companies that are part of the index portfolio in the Euro zone. Identifying the characteristics of the return and risk allows us to study their implications on the investors’ decisions. In order to attain our goal, we shall use statistical and econometric models. The results of the analysis enable us to ascertain that the returns of the index portfolio are leptokurtic, are correlated among them, are dependent and do not follow normal distributions while the portfolio risk varies in time.

Key words: stock market index, risk, return, GARCH-M, EGARCH


CARACTERISTICI ALE RENTABILITĂŢII ŞI RISCULUI FIRMELOR DEZVOLTATE SUSTENABIL DIN ZONA EURO

Viorica Chirilă, C. Chirilă

Rezumat
Conceptul de dezvoltare sustenabilă a determinat o schimbare majoră în abordarea problemelor dezvoltării economice prin ideea asigurării unui echilibru dinamic între componentele capitalului natural şi sistemele socio-economice. Dezvoltarea durabilă abordează conceptul calităţii vieţii în complexitate, sub aspect economic, social şi de mediu, promovând ideea echilibrului între dezvoltarea economică, echitatea socială, utilizarea eficientă şi conservarea mediului înconjurător. În domeniul afacerilor dezvoltarea sustenabilă presupune adoptarea unor strategii şi activităţi care să satisfacă nevoile companiilor şi ale proprietarilor lor dar, care în acelaşi timp protejează resursele umane de care vor avea nevoie în viitor. Prin cooperarea dintre Dow Jones Indexes, STOXX Limited şi SAM iau naştere primii indici globali care reflectă tendinţa de ansamblu a firmelor dezvoltate sustenabil din Europa sau din zona Euro. Scopul acestui studiu este de a analiza caracteristicile rentabilităţii şi riscului firmelor dezvoltate sustenabil, care fac parte din portofoliul indicelui pentru zona Euro. Identificarea caracteristicilor rentabilităţii şi riscului ne permite studierea implicaţiilor acestora asupra deciziilor investitorilor. În atingerea scopului propus, utilizăm metode statistice şi econometrice. Rezultatele analizei ne permit să afirmăm că rentabilităţile portofoliului indicelui sunt leptocurtice, sunt corelate între ele, sunt dependente şi nu urmează distribuţii normale, iar riscul portofoliului variază în timp.

Cuvinte cheie: indice de acţiuni, risc, rentabilitate, GARCH-M, EGARCH