Carmena Şerbanoiu


COMPARATIVE STUDY REGARDING SOME BEHAVIOR ASPECTS OF DOMESTIC FELINES RAISED INSIDE WITH AND WITHOUT THE POSSIBILITY OF GOING OUTSIDE

Carmena Şerbanoiu, Elena Popescu-Micloşanu

Abstract
As the number of domestic felines in the shelters, as well as those raised in apartments is increasing, comparative researches have been made to point out the behavior modifications induced by their maintenance in captivity, without having the possibility of going outside and the eventual means of avoiding undesirable for bevahior and welfare consequences. The main behavior manifestations of nine cats have been observed for 10 days, between 08 and 18 hours, using individual record cards, for each hourly interval of daily time. It has been noticed that for the cats maintained inside (group 1), the behavior manifestations of activity were 80.30 % out of the total studied manifestations, while the rest and abnormal behaviors were of 19.63%, respectively 0.37 %. The cats maintained with the possibility of going outside (group 2) have presented 71.13 % manifestations of activity, while the rest and abnormal behaviors were of 25.48 % and respectively 3.39%. The social behavior was more frequent for the cats from the group 1, because of a more frequent manifestation of affection behavior. For the cats in the group 2, play and aggressiveness had a higher ratio than for the ones maintained only inside. The hygiene behavior is higher for group 1, while the examination behavior is approximately the same in both cases, as well as the one for feeding and for defecating.

Key words: behavior, cats, raising inside, going outside


STUDIU COMPARATIV PRIVIND UNELE ASPECTE COMPORTAMENTALE ALE FELINELOR DOMESTICE CRESCUTE ÎN INTERIOR CU ŞI FĂRĂ POSIBILITATEA DE IEŞIRE ÎN EXTERIOR

Carmena Şerbanoiu, Elena Popescu-Micloşanu

Rezumat
Deoarece numărul felinelor domestice din adăposturi, ca şi al celor crescute în apartament este în creştere, s-au făcut cercetări comparative cu scopul de a evidenţia modificările produse de întreţinerea lor în captivitate, fără posibilitatea de a ieşi în exterior precum şi eventualele mijloace de a evita consecinţele nefavorabile pentru comportamentul şi bunăstarea lor. S-au studiat principalele manifestări de comportament a 9 pisici, timp de 10 zile, în intervalul orar 08,00-18,00, folosind fişe individuale de înregistrare, pentru fiecare interval orar al zilei. S-a constat că pentru pisicile întreţinute în condiţii de interior (grupul 1) manifestările comportamentale de activitate au fost de 80,30 % din totalul manifestărilor studiate, în timp ce activităţile de repaus şi comportamentele anormale au reprezentat o proporţie de 19,63 %, respectiv 0,37 %. Pisicile întreţinute cu posibilitatea de a ieşi în exterior (grupul 2) au prezentat în proporţie de 71,13 % manifestări de activitate, în timp ce activităţile de repaus şi comportamente anormale au reprezentat 25,48 % şi respectiv 3,39 %. Comportamentul social a fost mai frecvent la pisicile din grupul 1, datorită manifestării mai frecvente a comportamentului de afecţiune. La pisicile din grupul 2, joaca şi agresivitatea au avut ponderi mai ridicate ca la cele crescute doar în interior. Comportamentul de igienă este şi el mai ridicat la grupul 1, în timp ce comportamentul de cercetare este aproximativ acelaşi în ambele cazuri, ca şi cel alimentar şi de eliminare.

Cuvinte cheie: comportament, pisici, creştere interior, ieşire exterior