S. Cara


CONTRIBUTIONS TO THE IMPROVEMENT OF THE SILAGE CORN CULTIVATION TECHNOLOGY

S. Cara

Abstract
The improvement of the fodder base structure by using silage corn allows modifying the winter nourishing type, much like the summer one. This research aim is the influence of cultivation technique, fertilization and hybrid on production and its quality. As biological material we used Podu Iloaei 110 and Dekalb 355 hybrids, sewed in pure culture, mixed with soybean on same rows and on alternative rows corn – soybean; fertilization was made with cattle manure and complex fertilizer 22-22-0. The biggest productions were obtained when cultivating silage corn, for both hybrids mixed with soybean (15 kg/ha corn + 40 kg/ha soybean), on the same rows, using fertilization with manure 30 t/ha + complex fertilizer 100 – 200 kg/ha (15,2 – 15,7 t/ha for Podu Iloae 110 and 14,4 – 15,7 t/ha d.s. for Dekalb 355). The studied factors influenced the fodder’s raw protein and raw cellulose contents. The highest protein content and the lowest cellulose content was registered when cultivating the mixture on same rows, fertilized with 30 t/ha + complex fertilizer 200 kg/ha for Podu Iloaei 110 hybrid (12,75 % PB and 26,8 % CB) and for Dekalb 355 hybrid in pure culture, same fertilization, we obtained 12,95 % PB and 26,95 % CB. For the Moldavian forest steppe area we recommend cultivating Podu Iloaei 110 hybrid.

Key words: corn, silage, fertilization, hybrids, production


CONTRIBUŢII LA ÎMBUNĂTĂŢIREA TEHNOLOGIEI DE CULTIVARE A PORUMBULUI SILOZ

S. Cara

Rezumat
Imbunătăţirea structurii bazei furajere prin folosirea porumbului siloz permite modificarea tipului de alimentaţie din perioada de iarnă, apropiindu-l de cel din vară. Scopul cercetării îl reprezintă influenţa modului de cultivare, a fertilizării şi a hibridului asupra producţiei şi a calităţii acestuia. Pentru studiu s-au folosit hibrizii Podu Iloaei 110 şi Dekalb 355, semănaţi în cultura pură, în amestec cu soia, pe aceleaşi rânduri şi în rânduri alternative, porumb – soia; fertilizarea s-a făcut cu gunoi de bovine şi cu îngrăşământ complex 22-22-0. Cele mai mari producţii s-au obţinut la cultivarea porumbului pentru siloz, la ambii hibrizi cultivaţi în amestec cu soia (15 kg/ha porumb + 40 kg/ha soia), pe aceleaşi rânduri, la care fertilizarea s-a făcut cu gunoi 30 t/ha + îngrăşăminte complexe 100 – 200 kg/ha (15,2 – 15,7 t/ha la Podu Iloaei 110 si 14,4 – 15,7 t/ha s.u. la Dekalb 355). Factorii studiaţi au influenţat conţinutul în proteină brută şi celuloză brută al furajului. Cel mai ridicat conţinut în proteină şi mai scăzut în celuloză s-a înregistrat la cultivarea în amestec, pe aceleaşi rânduri şi fertilizare cu 30 t/ha + îngrăşăminte complexe 200 kg/ha, la soiul Podu Iloaei 110 (12,75 % PB si 26,8 % CB), iar la soiul Dekalb 355, în cultura pură, aceeaşi fertilizare, s-au obţinut 12,95 % PB şi 26,95 % CB. Pentru silvostepa Moldovei se recomandă cultivarea soiului Podu Iloaei 110.

Cuvinte cheie: porumb, siloz, fertilizare, hibrizi, producţie