C. Misăilă


INFLUENCE OF PROPHYLACTIC ANTIPARASITARY TREATMENTS ON SOME HEMATOLOGICAL INDICES VALUES IN CULTURED CYPRINIDS

C. Misăilă, Elena Rada Misăilă, Gabriela Dumitru

Abstract
The paper analyzes the hematological response of some one year-old cultured cyprinids, namely: common carp (Cyprinus carpio), silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) and bighead carp (Aristichthys nobilis), grown in polyculture in 0.5 ha ponds, as part of an experiment (including some antiparasitary treatments) developed between April 2007 - April 2008. The ponds have been prophylactically treated in both the moment of their filling (April 2007) and during the fish growing period with preventive doses of 0.1 mg/L trichlorfon, in two steps, and 2 kg/ha calcium hypochlorite, two times/week. The mean concentration of hemoglobin (g Hb/dL blood), the ratio of figurative elements - i.e., the hematocryte (% Ht) and the number of erythrocytes (mil./µL), as well as the values of the erythrocytary constants (MCV, MCH, MCHC) - were determined both in November 2007 and in April 2008. In the end of wintering, the treated fish evidenced a more prosperous physiological condition, comparatively with the reference, the hemoglobin values recorded being higher with 17% in common carp and 19% in silver carp, as well as with 16% upper hematocryte values in common carp, 13% in silver carp and 10% in bighead carp. In the case of common carp, the number of erythrocytes registered in spring is 15-18% higher than the autumn values, 17-48% higher in bighead carp and 32% higher, respectively, in the treated silver carp.

Key words: cyprinids, antiparasitary preventive treatments, hematological indices


INFLUENŢA TRATAMENTELOR ANTIPARAZITARE PROFILACTICE ASUPRA VALORILOR UNOR INDICI HEMATOLOGICI LA CIPRINIDE DE CULTURĂ

C. Misăilă, Elena Rada Misăilă, Gabriela Dumitru

Rezumat
Lucrarea analizează răspunsul hematologic al unor ciprinide de cultură în vârstă de un an, şi anume: crap (Cyprinus carpio), sânger (Hypophthalmichthys molitrix) şi novac (Aristichthys nobilis), crescute în policultură în heleşteie cu suprafaţa de 0,50 ha, într-un experiment (ce a inclus unele tratamente antiparazitare) desfăşurat în perioada aprilie 2007-aprilie 2008. Heleşteiele au fost tratate profilactic atât în momentul populării (aprilie 2007), cât şi în timpul perioadei active de creştere cu triclorfon în doze preventive de 0,1 mg/l în două reprize şi clorură de calciu, 2 kg/ha, de două ori pe săptămână. Concentraţia medie de hemoglobină (gHb/dl sânge), procentul de elemente figurate, adică hematocritul (% Ht), cât şi numărul de eritrocite (mil./µl), precum şi valorile constantelor eritrocitare derivate (VEM, HEM şi CHEM), au fost determinate atât în noiembrie 2007, cât şi în aprilie 2008. La sfârşitul iernii, peştii trataţi au prezentat o condiţie fiziologică mai prosperă, comparativ cu martorul, valorile înregistrate de hemoglobină fiind mai mari cu 17% la crap şi 19% la sânger, în timp ce valorile hematocritului sunt superioare cu 16% la crap, 13% la sânger şi 10% la novac. În cazul crapului, numărul de eritrocite înregistrat în primăvară este mai ridicat cu 15-18% decât valorile din toamnă, cu 17-48% mai mare la novac şi respectiv, cu 32% la sângerul tratat.

Cuvinte cheie: ciprinide, tratamente preventive antiparazitare, indici hematologici