R. Burlacu


COMPUTER-ASSISTED SIMULATION OF THE METABOLIC PROCESSES IN PIGS

R. Burlacu, C. Nitu

Abstract
The paper presents a mathematical model for calculating the rules of energy and protein in growing pigs and fattening. Were used functions and parameters in the literature (Whittemore, 1993; Kyriazakis and Emmans, 1992), including our results. Based on this model is shown a procedure for calculating the feed rations.

Key words: mathematical modelling, pig metabolic processes, computer simulation, energy requirement, protein requirement


MODEL MATEMATIC PENTRU CALCULUL NECESARULUI DE ENERGIE ŞI NUTRIENŢI LA SUINE

R. Burlacu, C. Nitu

Rezumat
Lucrarea prezintă un model matematic pentru calculul normelor de energie şi de proteină la porcii în creştere şi îngrăşare. S-au folosit funcţiile şi parametrii din literatura de specialitate (Whittemore, 1993; Kyriazakis şi Emmans, 1992), inclusiv propriile noastre rezultate experimentale (Burlacu şi col, 1996). Pe baza acestui model este prezentat„ şi o procedur„ de calcul a raţiilor de hrană

Cuvinte cheie: oaie, capră, lecitină vegetală, producţie de lapte