Benson Ogboko


THE EFFECT OF ZINC BACITRACIN ON THE PHYSIOLOGY OF BROILERS FED PLANT AND ANIMAL PROTEIN DIETS

Benson Ogboko

Abstract
This study presents the influence of zinc (Zn) bacitracin, a growth promoter on the physiology of broiler chickens fed plants and animal protein diets. The differential effect of the two diets on plasma lipid profiles (total cholesterol, triglycerol, high-density lipoprotein, (HDL) and low-density lipoprotein (LDL), mineral profiles, (including calcium to phosphorus ratio in the broiler chicken bones) and the plasma hormone profile (testosterone, oestrogen and progesterone levels) were investigated. Results showed a significant difference (P<0.05) in the broiler plasma, total cholesterol, HDL, and LDL cholesterol, while there was a non-significant difference in the triglyceride levels. Broilers fed with animal protein diet induced higher levels of cholesterol, but on addition of Zn bacitracin, the cholesterol level was reduced, same was the case with those fed plant protein diets although not significant. Cholesterol levels in plasma were reduced due to addition of Zn bacitracin and could indicate cholesterol deposition in the tissues. Hormonal analysis (oestradiol) showed a significant difference (P<0.05) between plant protein diets and animal protein diets, indicating increase in hormonal plasma with a decrease in oestradiol levels when Zn bacitracin was added especially to plant protein diets. Progesterone levels in plasma were significantly higher in the animal protein diet than in the plant protein diet, but were reduced when Zn bacitracin was added, while Progesterone levels showed a similar decrease (P<0.05) when Zn bacitracin was added in plant protein diet. Testosterone levels in plasma did not increase (P>0.05) when Zn bacitracin was added to the plant protein diet, while there was an increase in testosterone when Zn bacitracin was added to the animal protein diet. Broiler chickens fed with plant protein diet showed significantly higher Calcium levels in bones and claws (P<0.05). The inclusion of Zn bacitracin significantly lowered Ca levels in both diets. Phosphorus levels in bones and claws showed no significant differences. These results indicate that some parameters changed in tissues on inclusion of Zn bacitracin, but its negative effect on the physiology of broilers and the possible effect on humans need to be further investigated.

Key words: Zinc bacitracin, Hormone, Minerals, Cholesterol


EFECTUL ZINC-BACITRACINEI ASUPRA FIZIOLOGIEI PUILOR BROILER HRĂNIŢI CU NUTREŢURI PE BAZĂ DE PROTEINĂ VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ

Benson Ogboko

Rezumat
Acest studiu prezintă influenţa zinc (Zn) bacitracinei, un promotor de creştere cu efect asupra fiziologiei puilor broiler hrăniţi cu nutreţuri proteice de origine vegetală sau animală. A fost investigat efectul diferenţiat al celor două tipuri de nutreţuri asupra profilului lipidic plasmatic (colesterol total, trigliceride, HDL-colesterol şi LDL-colesterol), profilului mineral (inclusiv raportul Ca:P în schelet) respectiv asupra profilului hormonal plasmatic (nivelurile de testosteron, estrogen şi progesteron). Rezultatele au indicat diferenţe semnificative (P<0,05) pentru unii parametri plasmatici – colesterol total, HDL- şi LDL-colesterol, în timp ce pentru nivelul de trigliceride nu au existat diferenţe semnificative. Pui hrăniţi cu nutreţuri proteice de origine animală au prezentat niveluri ridicate de colesterol, care s-au redus însă prin introducerea în hrană a Zn bacitracinei, efecte asemănătoare înregistrându-se şi pentru dietele proteice de origine vegetală. Nivelurile colesterolului plasmatic au fost reduse prin utilizarea Zn bacitracinei, ceea ce indică şi o posibilă reducere a colesterolului la nivel tisular. Analizele hormonale (estradiol) au evidenţiat diferenţe semnificative (P<0.05) între puii hrăniţi cu nutreţuri de origine animală, respectiv vegetală, indicând curent creşteri ale nivelului plasmatic de estradiol, respectiv reduceri ale acestuia, în special prin utilizarea Zn-bacitracinei în nutreţurile proteice de origine vegetală. Concentraţia de progesteron plasmatic a fost semnificativ mai mare în urma hrănirii puilor cu nutreţuri de origine animală, dar a scăzut prin utilizarea Zn-bacitracinei, acelaşi efect (P<0.05) observându-se şi după utilizarea aditivului în nutreţurile de origine vegetală. Nivelul de testosteron a rămas constant (P>0.05) atunci când Zn-bacitracina a fost adăugată în nutreţul de origine vegetală dar a crescut în urma utilizării aditivului în nutreţul proteic de origine animală. La puii hrăniţi cu regim proteic vegetal s-au detectat niveluri crescute de Ca în schelet şi gheare (P<0.05). Includerea în hrană a Zn-bacitracinei a redus semnificativ nivelurile de Ca în cazul ambelor nutreţuri utilizate. Nu s-au înregistrat modificări semnificative pentru conţinutul în P a oaselor şi ghearelor. Aceste rezultate indică modificări ale unor parametri tisulari în urma utilizării Zn-bacitracinei, dar efectele negative asupra fiziologiei puilor şi posibilele efecte asupra consumatorilor umani necesită a fi în continuare investigate.

Cuvinte cheie: Zn-bacitracină, Hormoni, Minerale, Colesterol