V.A. Balteanu


THE STUDY OF αS1-CASEIN GENETIC MARKER POLYMORPHISM IN CARPATHIAN GOAT BREED: SYNTHESIS OF 2009 RESEARCH (PROJECT PN II 52104/2008)

V.A. Balteanu, A. Vlaic, F.D. Pop, T.C. Carsai, C. Pascal, Şt. Creangă, N. Zaharia, I. Padeanu, O.S. Voia, M. Sauer, I.W. Sauer

Abstract
This paper presents the synthesis of 2009 research of PNII 52104/2008 project, which has as a major objective the evaluation of αS1 casein genetic polymorphism on milk quality, cheese making efficiency and their specific goat flavour in Carpathian goat breed. In the phases 2 and 3 we had as goals the establishing of experimental lots and performing controlled mating in docks, in order to obtain the F1 progeny. Following genotyping (by IEF and PCR), of some goat populations from central part of Romania, 136 females and 6 males on the 3 homozygous genotypes categories (AA, EE, FF) in aS1casein. Following controlled mating in docks 2 reproduction indexes were established: fecundity index (94,85%) and abortion index (4,65%). In order to study the allele frequency in all 6 loci codifying major milk proteins, we continued the milk samples collection from the 2 planned regions in these 2 phases. Therefore 916 samples in all were collected form 5 farms from northern part of Romania (468 samples) and 5 farms from eastern part (448 samples). The obtained results so far are in accordance with the proposed objectives for these 2 phases.

Key words: Carpathian goat, αS1 casein, milk, polymorphism, genetic marker


STUDIUL POLIMORFISMULUI MARKERULUI GENETIC CAZEINA αS1 LA RASA DE CAPRINE CARPATINĂ: SINTEZA CERCETĂ RII PE ANUL 2009 (PROIECTUL PN II 52104/2008)

V.A. Balteanu, A. Vlaic, F.D. Pop, T.C. Carsai, C. Pascal, Şt. Creangă, N. Zaharia, I. Padeanu, O.S. Voia, M. Sauer, I.W. Sauer

Rezumat
Lucrarea de faţă prezintă o sinteză a cercetărilor efectuate în anul 2009, în cadrul proiectului Parteneriate nr.52104/2008, ce are ca şi obiectiv principal evaluarea influenţei polimorfismului markerului genetic cazeina αS1, la rasa de caprine Carpatină, asupra calităţii laptelui, randamentului de obţinere a brânzeturilor şi aromei lor specifice. În etapele 2 si 3 ne-am propus formarea loturilor experimentale şi realizarea montelor dirijate, în vederea obţinerii generaţiei F1. În urma genotipizării (prin tehnicile IEF şi PCR) a unor populaţii de caprine din centrul ţării, au fost nominalizate în loturile experimentale un număr de 136 de femele şi 6 masculi, pe cele 3 categorii de genotipuri homozigote de interes (AA, EE, FF) de la locusul cazeinei aS1. În urma montelor dirijate efectuate în boxe, au fost stabiliţi următorii indici de reproducţie: indicele de fecunditate (94,85%) şi indicele de avorturi (4,65%). În scopul cunoaşterii frecvenţei alelelor de la cei 6 loci ce codifică proteinele majore din lapte (în special a cazeinei αS1), a fost continuată recoltarea de probe din cele două zone planificate în aceste două etape. Astfel au fost recoltate un număr de 916 de probe din 5 ferme din zona de nord a ţării (468 de probe), şi din 5 ferme din zona de est a ţării (448 de probe). Rezultatele obţinute până în prezent sunt în concordanţă cu obiectivele prevăzute pentru aceste două etape.

Cuvinte cheie: Capra Carpatină, cazeina αS1, lapte, polimorfism, marker genetic