V.A. Balteanu


CHARACTERIZATION OF THE αS1-CASEIN IRV ALLELE PROVIDES EVIDENCE FOR PHYLOGENY OF THE ANCIENT ROMANIAN GREY STEPPE CATTLE, MOLDAVIAN STRAIN

V.A. Balteanu, F.D. Pop, A. Vlaic, T.C. Carsai, Şt. Creangă, A.R. Rusu

Abstract
The objective of this work was the complete characterization of the αS1 casein (αS1-CN) IRVallele, previously identified in the Moldavian strain of Romanian Grey Steppe cattle. After αS1-CN cDNA sequencing several substitutions were observed in IRV allele (GenBank EU908730), as compared with common B and C alleles. These results suggest that the IRV allele arose phylogenetically from the C variant. Based on A-T substitution (exon 11), a PCR-RFLP test was developed for identification of IRV allele. Tissue samples of 63 living individuals of this breed an representing different ages and preserved semen samples of 6 deceased bulls were genotyped, resulting in a 0.123 frequency of IRV allele. The discovery of an ancestral casein allele in such a small endangered population is critical in the context of genetic resources preservation, highlighting the unique phylogeny of Romanian Grey Steppe cattle.

Key words: Grey Steppe cattle, αS1 casein IRV, milk, polymorphism, cattle phylogeny


CARACTERIZAREA ALELEI αS1 CAZEINEI IRV ADUCE INDICII PRIVIND FILOGENIA RASEI SURA DE STEPA, VARIETATEA MOLDOVENEASCĂ

V.A. Balteanu, F.D. Pop, A. Vlaic, T.C. Carsai, Şt. Creangă, A.R. Rusu

Rezumat
Scopul acestei lucrări a fost caracterizarea completă a alelei IRV a αS1 cazeinei, observată în studiile noastre precedente la Rasa Sura de Stepa, varietatea moldovenească. In urma secvenţierii cADN-ul αS1 cazeinei au fost observate cāteva substituţii în cazul alelei IRV (GenBank EU908730), în comparaţie cu alelele comune B şi C. Aceste rezultate indică faptul că alela IRV provine filogenetic din alela C. Pe baza substituţiei A -T (exonul 11), a fost dezvoltat test PCR-RFLP de identificare a alelei IRV . Probele de sānge provenite de la 63 de indivizi de diferite vārste şi 6 probe de material seminal provenite de la 6 tauri deja sacrificaţi, au fost genotipizate, frecvenţa calculată a alelei IRV fiind de 0,123. Descoperirea unei asemenea cazeine ancestrale într-o aşa de mică populaţie ameninţată cu dispariţii este esenţială în contextul conservării resurselor genetice, dovedind filogenia unică a rasei Sura de Stepa romānească.

Cuvinte cheie: Sura de Stepa, αS1 cazeina IRV, lapte, polimorfism, filogenie taurine