Tr. Atanasiu


STUDY PERFORMANCE OF HYBRID SHEEP OBTAINED FROM CROSSING OF AWASSI RAMS WITH EWE TIGAIE

Tr. Atanasiu, C. Pascal, N. Iftimie, C. Cristian, Otilia Crăciun

Abstract
The purpose of the investigations was to analyze the performance of sheep milk production from crossing F1 hybrid of a local sheep with Awassi rams. Milk production control was done after EU methodology, using the A4 control method. After we centralize and analyse the statistical data was evident superior productive hybrid population comparison to maternal race. Thus, while the group consisting of female Tigaie was a daily average production of 0.779 litres per lactation, the F1 hybrid females achieved higher average daily production by 30.01%, or 1.013 litres / capita / day and the total lactation. Evaluation of data resulting from the checks carried out reveal that the Awassi breed positive improves milk production to the race pans. It had also been found that maximum milk production was recorded in the second month of lactation, the average monthly production was 1.300 litres/capita/day in experimental group and 0.950 litres/capita/day in control group. To limit the influence of various factors indicated that both groups throughout the control received the same conditions of maintenance and nutrition. This study highlights the potential of higher production recorded in F1 hybrid population resulting from crossing local sheep with Awassi rams bred Tigaie.

Key words: Tigaie, Awassi, milk


STUDIUL PERFORMANŢELOR PRODUCTIVE SPECIFICE OVINELOR HIBRIDE REZULTATE DIN ÎNCRUCIŞAREA BERBECILOR AWASSI CU OI ŢIGAIE

Tr. Atanasiu, C. Pascal, N. Iftimie, C. Cristian, Otilia Crăciun

Rezumat
Scopul cercetărilor efectuate a fost de a analiza performanţele privind producţia de lapte la ovinele hibride F1, rezultate din încrucişarea oilor locale cu berbeci Awassi. Controlul producţiei de lapte s-a făcut conform metodologiei aplicate în U.E., aplicāndu-se metoda de control A4. În urma centralizării şi prelucrării statistice a datelor, s-a constatat superioritatea productivă a populaţiei hibride, comparativ cu rasa maternă. Astfel, în timp ce la lotul constituit din femele Ţigaie s-a înregistrat o producţie medie zilnică pe lactaţie de 0,708 litri, la femelele hibride F1 s-a obţinut o producţie medie zilnică superioară cu 30.01%, adică 1,013 litri/cap/zi şi pe total lactaţie. Evaluarea datelor rezultate în urma controlului efectuat pune în evidenţă faptul că rasa Awassi ameliorează pozitiv producţia de lapte la rasa Ţigaie. De asemenea, s-a mai constatat faptul că producţia maximă de lapte s-a înregistrat în luna a treia si a patra a lactaţiei, cānd producţia medie lunară a fost de 1,300 litri/cap/zi la lotul experimental şi 0,950 litri/cap/zi la lotul martor. Pentru a limita influenţa diverşilor factori, precizăm faptul că pe toată durata controlului, ambele loturi au beneficiat de aceleaşi condiţii de întreţinere şi alimentaţie. Acest studiu pune în evidenţă potenţialul productiv superior înregistrat la populaţia hibridă F1, rezultată din încrucişarea berbecilor Awassi cu oi locale de rasă Ţigaie.

Cuvinte cheie: Ţigaie, Awassi, lapte