Angelica Docan


STUDIES OF EUROPEAN CATFISH (SILURUS GLANIS L.) LEUKOCYTES REACTION IN THE CONDITION OF REARING IN ”FLOW-THROUGH” AQUACULTURE SYSTEMS

Angelica Docan, V. Cristea, Lorena Dediu, Iulia Grecu

Abstract
Researches in this paper have assessed the hematological response of European catfish to the crowding stress induced by high stocking density through the evaluation of WBC complex reactions, in order to determine the effect of the technological factors on the physiological status. The catfish exemplars belonging to the two experimental variants had individual weight of 619.74 ± 216.49 g / ex. for the first system VE 1, respectively 560, 83 ± 193.20 g / ex. for the VE 2. Through the experimental design we have created two stocking densities of 64 kg /mc, respectively 28 kg/mc. In order to achieve the purpose of the experiment the blood samples were immediately used to make smears which were colored with May-Grunewald Giemsa panoptic method. By studying different types of leucocytes was determined leukograma and absolute number of leukocytes (reported in 1000 erythrocytes counted on haemocytometer). We have identified the following types of white blood cells: lymphocytes, monocytes, neutrophils granulocytes and rarely, basophils. Eosinophils were absent. The total number of leukocytes, in general, has not been registered statistically significant changes. Lymphocytes (relative and absolute) have remained relatively constant, without significant variation. Stocking density has triggered a monocytosis phenomenon (significant increase in monocytes by 62 - 85%); neutrophils have been registered a slight reduction. In this experiment, stocking density did not affect the immune defense system of the Silurus glanis specie.

Key words: Silurus glanis, stocking density, leukograma, lymphocytes, monocytes


STUDIUL REACŢIILOR LEUCOCITARE LA SOMNUL EUROPEAN (SILURUS GLANIS L.) CRESCUT ÎN SISTEM DE ACVACULTURĂ TIP ”FLOW-THROUGH”

Angelica Docan, V. Cristea, Lorena Dediu, Iulia Grecu

Rezumat
Cercetările din prezenta lucrare au urmărit răspunsul hematologic al somnului europeran la acţiunea densităţii de stocare, prin evaluarea reacţiilor complexului leucocitar, în scopul stabilirii efectului acţiunii unor factori tehnologici asupra stării lor fiziologice. Exemplarele de somn aparţinând celor două loturi experimentale au avut greutăţi individuale de 619,74±216,49 g/ex. pentru VE 1, respectiv 560, 83± 193,20 g/ex. pentru VE 2 si densităţi de populare de 64 kg/mc respectiv 28 kg/mc. S-au recoltat probe biologice de sânge şi s-au realizat frotiuri care au fost colorate prin metoda panoptica May-Grunwald Giemsa. Prin studiul diferitelor tipuri de leucocite s-a determinat leucograma (formula leucocitară) şi numărul absolut de leucocite (raportate la 1000 eritrocite numărate pe hemocitometru). Au fost identificate următoarele tipuri de leucocite: limfocite, monocite, granulocite neutrofile, bazofile rare. Eozinofilele au lipsit. Numărul total de leucocite, în ansamblu, nu a înregistrat modificări semnificative statistic. Numărul limfocitelor (relativ şi absolut) s-a menţinut relativ constant, fără variaţii semnificative. Densitatea de stocare a determinat apariţia unui fenomen de monocitoză (creşterea semnificativă a monocitelor cu 62 - 85%); neutrofilele au înregistrat o reducere nesemnificativă. În prezentul experiment, densitatea de stocare nu a afectat sistemul imunitar de apărare al speciei Silurus glanis.

Cuvinte cheie: Silurus glanis, densitate de stocare, leucograma, limfocite, monocite