Andreea Hortanse Anghel


ANTIOXIDANT ADDITIVES EFFECT ON CYTOLOGICAL PARAMETERS OF REFRIGERATED RAM SEMEN

Andreea Hortanse Anghel, Stela Zamfirescu, D. Coprean, Dorina Nadolu

Abstract
The aim of this study was to assess the influence of antioxidant additives on standard ram semen parameters during storage at 5șC for 0, 24, 48, 72, 96 and 120 h after collection and dilution. Experiments were carried out in extra-season of reproduction (March-June 2009) at Laboratory of Biotechnology for Reproduction from Institute of Research and Development for Sheep and Goats, Palas-Constanta. A total of 36 ejaculates from 2 Merino rams was collected by artificial vagina and were extended with egg yolk-tris buffer, which was containing vitamin E (1mM), cysteine (10mM) and control group without any antioxidant. After diluting sperm is kept in the fridge (5 oC) and for 5 days, at intervals 24 h is checked for qualitative parameters (motility, viability).According to the obtained results for 5 consecutive days, the viability of sperms for control decreased with approximately 70%, while for experimental lots viability was with 59% lower for vitamin E and 60% less when applied cysteine. In the first 72 h the changes in viability of control and the two experimental variants are not important. After 96h, for p?0, 05, viability of control is 39.59±2.78% related to 43.11±2.53%, respectively 43.82±3.56% for extender containing antioxidants vitamin E and cysteine, respectively. Our results show that both vitamin E and cysteine had protective effect over membrane integrity (viability) and motility for the both rams. These finding have practical importance because the seminal material was sampled in extraseason of reproduction when the quality of sperm is lower.

Key words: ram, refrigerated semen, antioxidants


EFECTUL ADITIVILOR ANTIOXIDANŢI ASUPRA PARAMETRILOR CITOLOGICI AI CELULEI SPERMATICE DE BERBEC DUPĂ REFRIGERARE

Andreea Hortanse Anghel, Stela Zamfirescu, D. Coprean, Dorina Nadolu

Rezumat
Scopul acestui studiu a fost acela de a evalua influenţa aditivilor antioxidanţi asupra parametrilor calitativi standard ai spermei de berbec, pe parcursul refrigerării la 5oC, la 0, 24, 48, 72, 96, respectiv 120h de la colectare şi diluţie. Experimentele s-au desfăşurat în cadrul Laboratorului de Biotehnologii de Reproducţie din cadrul ICDCOC Palas Constanţa, în contrasezon de reproducţie (martie-iunie 2009).Materialul seminal a fost recoltat cu vagina artificială de la 2 berbeci adulţi de rasă Merinos de Palas. S-a prelucrat un număr total de 36 ejaculate, care au fost diluate cu mediu de diluţie pe bază de tris-gălbenuş de ou (martor) la care s-a adăugat vitamina E (1mM) şi cisteină (10mM) (variante experimentale). După diluare, sperma a fost menţinută timp de 5 zile la frigider (5oC), zilnic fiind evaluaţi parametrii calitativi (motilitate, viabilitate). După 5 zile de refrigerare, rezultatele arată o scădere a viabilităţii lotului martor cu aproximativ 70% faţă de viabilitatea spermei proaspete, în timp ce pentru probele experimentale se înregistrează scăderi cu 59%, pentru vitamina E şi cu 60%, pentru cisteină. În primele 72 h de refrigerare nu s-au înregistrat diferenţe între viabilitatea martorului şi cele 2 variante experimentale, însă la 96 h, viabilitatea martorului este semnificativ mai mică (p?0,05), 39.59±2.78%, faţă de 43.11±2.53% (vitamina E), respectiv 43.82±3.56% (cisteină). Rezultatele demonstrează că atât vitamina E cât şi cisteina au efecte de protejare a integrităţii membranare (viabilitatea) şi a motilităţii la ambii berbeci. Aceste cercetări prezintă şi importanţă practică deoarece probele de spermă prelucrate au fost colectate în contrasezon de reproducţie, când calitatea materialului seminal este mai scăzuta.

Cuvinte cheie: berbec, material seminal refrigerat, antioxidanţi