Amelia Buculei


COMPARATIVE STUDY REGARDING THE AGING INFLUENCE UPON THE QUALITY OF PIGEON AND TURKEY MEAT

Amelia Buculei, I. Gontariu, Ioana Rebenciuc

Abstract
The experiments lead on the three types of meat respectively from a 3 weeks pigeon, 6 weeks pigeon and 8 weeks pigeon have underlined the fact that there are differences between the three types according to the age, gender and species. The analyses made on the two types of meat, young turkey meat and grown-up turkey meat respectively, pointed out that there are differences between them depending on age. In turkeys meat represents the main production. It consists both of muscular mass and skin. Their most developed muscles are the pectoral ones, followed by the haunch and shank ones. Fat depositing capacity in turkey broiler is influenced by more factors such as: breed, fodder quality and quantity, husbandry system, environment temperature, age and sex. According to the data obtained, the ammonia content is below the limit admitted by specialized literature, turkey meat complying with the quality organoleptical requirements in view of consumption. As a result of the experiment it has been noticed the fact that the pigeon meat can be consumed without any restrictions because it is one of the best meats from the compositional point of view having a low fat content and being very dietetic.

Key words: pigeon, turkey meat, age, quality


STUDIU COMPARATIV PRIVIND INFLUENŢA VĀRSTEI ASUPRA CALITĂŢII CĂRNII DE PORUMBEL ŞI DE CURCAN

Amelia Buculei, I. Gontariu, Ioana Rebenciuc

Rezumat
Analizele efectuate pe cele trei tipuri de carne, respectiv cea de la un porumbel de 3 săptămāni, cea de la unul de 6 săptămāni şi cea de la un porumbel matur de 8 săptămāni, au scos în evidenţă faptul că există diferenţe între acestea în funcţie de vārstă, sex şi rasă. Într-o altă experienţă, analizele efectuate pe alte două tipuri de carne, respectiv cea de la un curcan tānăr şi cea de la un curcan matur, au scos în evidenţă faptul că există diferenţe între cele două tipuri de carne şi în funcţie de vārstă. La curcani, producţia principală o constituie carnea. Producţia de carne este reprezentată atāt de masa musculară, cāt şi de piele. Muşchii cei mai dezvoltaţi la curcani sunt cei pectorali, urmaţi de cei ai coapsei şi ai gambei. Capacitatea de depunere a grăsimii la broilerul de curcan este influenţată de mai mulţi factori, cum ar fi: rasa, calitatea şi cantitatea furajului, sistemul de creştere, temperatura ambientală, vārsta şi sexul. Conform datelor obţinute, conţinutul în amoniac este sub limita admisă de literatura de specialitate, carnea de curcan îndeplinind condiţiile organoleptice de calitate în vederea consumului. În urma analizelor efectuate am constatat că putem consuma carnea de porumbel fără nici un fel de reţineri pentru că este una dintre cele mai bune din punct de vedere al compoziţiei, adică prezintă un conţinut scăzut în grăsimi, fiind o carne dietetică.

Cuvinte cheie: porumbel, carne de curcan, vārstă, calitate