Valerica Macovei

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ESTIMATION OF THE QUALITY OF THE WASTE WATER EVACUATED FROM IASI AT THE LEVEL OF DANCU PURIFYING STATION

Valerica Macovei, I. Gâlca, D. Robu

Abstract
The waste water purified at the Purifying Station Dancu-Iasi is deviated in Bahlui River. The quality of waste water purified deviated in Bahlui river influenced the fauna and flora from this aquatic ecosystem. Take into consideration the quality of the waste water purified will establish the field of using, respectively in industry, irrigation, urbanity aims, aquaculture or tourism.
The aim of our research consists in the estimation of waste water evacuated from Iasi town at the Purifying Station Dancu. In function of the level of pollution of water established the measures of prevention and combat of pollution respectively the special methods of treatment.
The researches were done at the Purifying Station Dancu-Iasi. The preservation of samples realized into a period of three months, respectively March, April and May of 2008, at the beginning of every month. The preservation of the samples realized at the level of the canalization system and at the level of effluent - mechanical and biological steps - in the purifying station.
Remaking of samples realized in the laboratory of hydrobiology at the faculty of Animal Sciences, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iasi. We determined the following parameters of water: temperature, pH value, quantity of suspension, alkalinity and the organoleptic properties, respectively color and odor.
The results obtained indicated that the waste water evacuated at the level of Iasi town have a high content in biogenic substances and represent a danger for aquatic basins in which it will arrived.
Thus, the analyses realized in the months March, April and May 2008 fined inadequate values at the majority parameters of quality of waste water The odor and the taste was at 0degree (class 0 of quality) watter being inodorous; pH value was variable at the scale 7 - 7,3; the values of alkalinity registered values between 6,5 and 7,4 and the temperature presented values between 11 and 19°C.

Key words: water, pollution, inodorous, purified

APRECIEREA CALITATII APELOR UZATE EVACUATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI IASI DE LA STATIA DE EPURARE DANCU-IASI

Valerica Macovei, I. Gâlca, D. Robu

Rezumat
Apele uzate epurate la Statia de Epurare Dancu- Iasi sunt deviate în receptorul natural, Bahlui. Calitatea apelor uzate epurate evacuate în râul Bahlui influenteaza fauna si flora din acest ecosistem acvatic. Tinând cont de calitatea apei uzate epurate se stabileste domeniul de utilizare al ei, respectiv în industrie, irigatii, în scopuri urbanistice, piscicutura si de agrement.
Scopul cercetarii consta în aprecierea calitatii apelor uzate evacuate la nivelul municipiului Iasi de la Statia de Epurare Dancu-iasi. În functie de gradul de poluare a apei se stabilesc masurile de prevenire si combatere a poluarii precum si metodele speciale de tratare a ei.
Cercetarile au fost efectuate la Statia de Epurare Dancu Iasi. Preluarea probelor a fost facuta pe o perioada de trei luni, respectiv lunile, martie, aprilie si mai ale anului 2009 la începutul fiecarei luni. Recoltarea probelor a facuta la nivelul sistemului de canalizare si la nivelul efluent treapta mecanica si efluent, treapta biologica pentru statia de epurare.
Prelucrarea probelor s-a facut în cadrul laboratorului de hidrobiologie al Facultatii de Zootehnie al U.S.A.M.V. Iasi. S-au efectuat analize pentru detrminarera temperaturii, a proprietatilor organoleptice, respectiv culoare si miros, a pH-lui, a suspensiilor totale si a alcalinitatii.
Astfel, în urma analizelor efectuate în lunile martie, aprilie si mai ale anului 2008, apa a prezentat urmatoarele caracteristici: mirosul si gustul s-a încadrat în clasa de calitate 0, apa fiind inodora, pH-ul a prezentat variatii cuprinse între 7-7,3; valorile alcalinitatii au fost cuprinse între 6,5 si 7,4 iar temperatura a prezentat valori cuprinse între 11 si 19°C, efluent treapta biologica.

Cuvinte cheie: apa, poluare, substante, cataroba, epurare