V. Toderici


STUDY ON THE BEHAVIOR OF ARTIFICIALLY INSEMINATED QUEENS OF APIS M. CARPATICA RACE DURING PASSIVE PERIOD

V. Toderici, Valentina Cebotari

Abstract
In beekeeping, at present time, mating can be controlled only by applying instrumental insemination techniques of queens or providing special isolated areas (islands, mountain regions). This study aimed to compare the behavior of instrumental inseminated queens to the naturally mated, during passive period (september to april). The lot of queens, artificially inseminated in late summer, were introduced in queen less colonies. Behavior aspects were compared to their sisters, naturally mated queens, which were introduced under appropriate conditions. For each batch where rated most important behavioral indices: acceptance of queens, laying start-up, wintering cluster, early build-up, etc.
Acceptance of instrumental inseminated queens was 75%, wintering of colonies was 90%, with a minimum consumption of food and was observed a intensive cleaning flight.

Key words: artificial insemination, queens of A. m. Carpatica race, queens behavior, natural mating

STUDIU ASUPRA COMPORTAMENTULUI REGINELOR ÎNSAMÂNTATE ARTIFICIAL DE RASA APIS M. CARPATICA ÎN PERIOADA PASIVA

V. Toderici, Valentina Cebotari

Rezumat
În apicultura, la ora actuala, împerecherea poate fi controlata numai prin aplicarea tehnicilor de însamîntare instrumentala a matcilor sau prin izolarea reproductiva în zone speciale (insule, regiuni montane). Acest studiu a avut ca scop compararea comportamentului reginelor însamântate instrumental fata de cele împerecheate natural în perioada apicola pasiva (septembrie-aprilie). Lotul de regine, însamântat artificial la sfârsitul verii, a fost plantat în familii de albine orfanizate. Compararea comportamentului s-a efectuat fata de contemporanele acestora, regine împerecheate natural, care au fost plantate în conditii adecvate. Pentru fiecare lot s-au evaluat cei mai importanti indici comportamentali si anume: acceptarea reginelor, începerea pontei, iernarea ghemului de iernare, dezvoltarea timpurie etc.
Reginele însamântate instrumental au fost acceptate 75 la suta în familii, rezistenta la iernare a fost de 90 la suta cu consum minim de hrana si zboruri intense de curatire.

Cuvinte cheie: însamântare artificiala, regine de rasa A. m. carpatica, comportamentul reginelor, împerechere naturala