V.-L. Ichim


IS THE EUROPEAN UNION AN OPTIMUM CURRENCY AREA?

V.-L. Ichim

Abstract
The criteria to determine the optimum currency areas established by Robert Mundell have dominated the majority of the UME debates and the conclusions showed that Europe, made either of 6,15 or more countries doesn’t represent an optimum currency area, because it doesn’t meet but only partially these criteria. Though, the adoption of the single currency can contribute to the increasing of the monetary optimality degree because the monetary unification accelerates the economic integration and thus leads to a better synchronization of the business cycles and, implicitly to the possibility of utilizing only one monetary policy in the countries part of the currency area.

Key words: Optimum Currency Area, economic integration, asymmetrical shocks

ESTE UNIUNEA EUROPEANA O ZONA MONETARA OPTIMA?

V.-L. Ichim

Rezumat
Criteriile stabilite de Robert Mundell pentru determinarea zonelor monetare optime au dominat majoritatea dezbaterilor cu privire la UME, dezbateri ale caror concluzii au evidentiat ca Europa, constituita fie din 6, fie din 15 sau mai multe tari, nu reprezinta o zona monetara optima, intrucât nu îndeplineste decât partial aceste criterii. Cu toate acestea, adoptarea monedei unice poate contribui la cresterea gradului de optimalitate monetara deoarece unificarea monetara accelereaza integarea economica si, pe aceasta cale, conduce la o mai buna sincronizare a ciclurilor de afaceri si, implicit, la posibilitatea utilizarii unei singure politici monetare în tarile ce alcatuiesc zona monetara.

Cuvinte cheie: zone monetare optime, integrare economica, socuri asimetrice, cicluri de afaceri