Tatiana Dabija


THE STUDY REFLECTING THE BODY WEIGHT OF DIFFERENT BREEDS OF RABBITS

Tatiana Dabija, Angela Macari

Abstract
For high productivity of each brunch of animal breeding as well in rabbits rearing, it is necessary a constantly selection of the higher individuals for the next generations, choosing the best posterity with the high indices for the animals reproduction. The breeding work is impossible for future without selection. The biologic material was presented by four groups of females of White New Zeeland, Californian, Chinchila, Albastru Vienez, each group was composed from six animals. All the groups had the same maintenance conditions and the same experimental period. There were studied some breading abilities for example: females’ prolfication, kits maintenance, the body weight dynamics of kits nest from the day of birth to 45 days. The body weight had been determined by weighting the nest, using the scales with the accuracy class 1, the limits of minimum weighting 0,1 g, maximum 10 kg. As well there was studied the correlation between nest weight at the parturition, and females prolification. Under de prolification parity the best performances had White New Zeeland breed with 9,16 kits, Chinchila – 8,33, California – 8,16 and Albastru Vienez 7,66 kits. Kits maintenance is an important index and it is connected to the percent of kits surviving untie their weaning and the average of this index makes 97,01%, and vary from 100% at Albastru Vienez to 92,00% at the Chinchila breed. Under the growing dynamic and development study of rabbits there was established that the better weight gain had the rabbits of Chinchila breed, what had the average of body weight per one head at the age of 45 days – 764 g, the lowest index had California breed – 697 g.

Key words: rabbits, prolfication, maintenance, weight gain, nest weight

STUDIUL PRIVIND DINAMICA MASEI CORPORALE LA IEPURI DE DIFERITE RASE

Tatiana Dabija, Angela Macari

Rezumat
Pentru a avea productii înalte în orice ramura a zootehniei, inclusiv în cresterea animalelor de blana, este necesara o selectie permanenta a celor mai productivi indivizi, în generatiile urmatoare alegându-se, de asemenea, pentru reproductie urmasii care au indicii productivi cei mai înalti. Fara a efectua o astfel de munca de selectie, nu poate fi realizata ameliorarea în continuare. Materialul biologic utilizat a fost reprezentat din 4 loturi de femele de iepuri apartinând raselor Neozeelandeza Alba, Californiana, Chinchila, Albastru vienez, fiecare lot fiind constituit din 6 capete. Loturile de iepuri au avut aceleasi conditii de întretinere si aceeasi perioada de experimentare. Pe parcursul experientelor au fost studiate unele aptitudini de reproductie ca exemplu: prolificitatea iepuroaicelor, viabilitatea puilor, dinamica masei corporale a cuibului cu iepurasi de la fatare pâna la 45 zile de viata. Greutatea cuibului a fost determinata prin cântarire cu ajutorul cîntarului de marfa cu clasa de exactitate 1, limitele de cântarire minima 0,1 g, maxima 10 kg. Deasemenea a fost studiata corelatia dintre greutatea cuibului cu iepurasi la fatare si prolificitatea femelelor. Sub raportul prolificitatii, cele mai bune performante le realizeaza rasa Neozelandeza cu 9,16 cap, urmat de rasa Chinchila - 8,33 cap, Californiana – 8,16 si Albastru vienez – 7,66 cap. Viabilitatea puilor reprezinta un indice important si este legat de procentul de supravetuire a puilor pâna la întarcare si constituie în medie 97,01%, variind de la 100% la rasa Albastru vienez la 92,00 % la rasa Chinchila. Cu toate ca cele 4 loturi au benefeciat de conditii asemanatoare de hrana si întretinere, în urma studierii dinamicii cresterii si dezvoltarii iepurilor s-a constatat un spor mai evidentiat în greutate la iepurii de rasa Chinchila care au înregistrat la vârsta de 45 zile o greutate de 764 g masa corporala la un cap, iar cea mai mica greutate a fost la rasa Californiana – 697 g.

Cuvinte cheie: iepuri, prolificitate, viabilitate, spor de greutate, greutatea cuibului