S. Daraban

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY CONCERNING THE CHEMICAL COMPOSITION OF MEAT IN YOUNG TSIGAI SHEEP, RUSTY VARIETY

S. Daraban, C. Coroian, A. Pop, Vioara Miresan, V. Miclea, V. Cighi, S. Voia, I. Padeanu

Abstract
In last four years, Romania occupies the first place within the European countries concerning the number of exploited sheep heads, destined to slaughtering. Over 97 % of the volume of this export is represented by the Turcana young sheep, and difference of 3% is represented by Tsigai young sheep. The emphasizing of the chemical composition of the meat from Tsigai young sheep Rusty variety fattened both on pasture and shelter is the aim of our paper. The determination of the chemical composition of the meat allows a deep analyze of its quality traits, making possible the evolutive characterization of the breed and the correlation between the breed and functional parameters of the used fattening system. The work methodology involved analyze of the chemical composition of the meat harvested from cutlet (Longissimus dorsi, LD) and muscle (Biceps femoris, BF), according to Weende pattern: water content, water, crude protein, crude fat, ash and non nitrogen extractives. The results obtained for the young sheep fattened on pasture in group exclusively fattened with green mass emphasize in L.D. a water content of 74.55 ± 0.19%, dry matter of 25.46 ± 0.20%, and group that received combined forage have water percent of 73.38 ± 0.21 % and dry matter a share of 26.62 ± 0.21 %; in B.F. water was between 74.81 - 74.57 %, and dry matter of 25.19 - 25.43%. In group made up of young individuals fattened in shelters, the water content of L.D. is 62.44 ± 1.46 %, and dry matter of 37.56 ± 0.95 %; in B.F. water shares 66.88 ± 1.06 % and dry matter 33.12 ± 0.85 %. As general conclusion, we can afirm that the applied fattening technology significantly influences the chemical composition of the meat, and this imposes its correlation witrh the qualitative preferences of the consumers.

Key words: cutlet, muscle, chemical composition, meat

STUDIU PRIVIND COMPOZITIA CHIMICA A CARNII LA TINERETUL OVIN DE RASA TIGAIE, VARIETATEA RUGINIE

S. Daraban, C. Coroian, A. Pop, Vioara Miresan, V. Miclea, V. Cighi, S. Voia, I. Padeanu

Rezumat
România detine în ultimii patru ani, locul întâi între tarile europene, în ceea ce priveste numarul de capete de tineret ovin exportat, destinat sacrificarii. Peste 97 % din volumul acestui export este reprezentat de tineret ovin de rasa Turcana, în diferenta de 3 % întâlnindu-se si tineret ovin de rasa Tigaie. Scopul acestei lucrari este acela de a evidentia compozitia chimica a carnii obtinute de la tineretul ovin de rasa Tigaie, varietatea ruginie, îngrasat atât pe pasune cât si în adapost. Determinarea compozitiei chimice a carnii permite o analiza aprofundata a caracteristicilor de calitate a acesteia, putându-se caracteriza evolutiv o rasa si corelarea acesteia cu parametrii functionali ai sistemului de îngrasare folosit. Metodologia de lucru a presupus analizarea compozitiei chimice a carnii prelevate din musculatura cotletului (Longissimus dorsi, LD) si a jigoului (Biceps femoris, BF), determinându-se conform schemei Weede: continutul în apa, substanta uscata, proteina bruta, grasimea bruta, cenusa si substantele extractive neazotate. Rezultatatele obtinute în cazul tineretului ovin îngrasat pe pasune la lotul cu hranire exclusiva cu masa verde evidentiaza la nivelului L.D. un continut în apa de 74,55 ± 0,19 %, substanta uscata având o valoare de 25,46 ± 0,20 %, iar la lotul care a beneficiat de adaos de furaj combinat apa a fost în procent de 73,38 ± 0,21 % si substanta uscata a fost în proportie de 26,62 ± 0,21 %; la nivelul muschiului B.F. apa a avut o proportie cuprinsa între 74,81 - 74,57 %, iar subsanta uscata a avut o valoare cuprinsa între 25,19 - 25,43 %. La lotul de tineret îngrasat pe tronson continutul în apa a carnii provenite din muschiul L.D. este de 62,44 ± 1,46 %, iar cel în substanta uscata de 37,56 ± 0,95 %; la nivelul muschiului B.F. apa este în proprtie de 66,88 ± 1,06 % si substanta uscata în procent de 33,12 ± 0,85 %. Ca si concluzie generala se poate afirma faptul ca tehnologia de îngrasare aplicata influienteaza în mod semnificativ compozitia chimica a carnii, ceea ce impune corelarea acesteia cu preferintele calitative ale consumatorului.

Cuvinte cheie: cotlet, jigou, compozitie chimica, carne