Roxana Paraschiv


THE COMPETITIVENESS OF THE ROMANIAN ECONOMY IN THE CONTEXT OF EUROPEAN UNION ACCESSION. SPECIAL CONSIDERATIONS REGARDING AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Roxana Paraschiv, G. Mursa

Abstract
Member of the European Union, Romania faces huge competitiveness problems which affect the capacity of taking advantage of its new status. This paper aims at identifying Romania’s major competitiveness difficulties, with a special focus on the agriculture and rural development in order to find the best solution for improving the current situation. The methodology of our study included both statistical analysis methods and sociologic analysis methods. We had a large survey of economic literature on competitiveness, agriculture and rural development matters, we analyzed the European and Romanian statistics, as well as other studies and strategies concerning Romania’s economic situation. We notice that, despite pre-accession funds and some other efforts to improve Romania’s competitiveness, our country possess, at this moment, not even a single competitive advantage on the European market and the situation of agriculture and rural economy is particularly difficult. The paper details these problems, the impact of European integration on Romania’s competitiveness and especially the impact of the common agricultural policy on Romanian agriculture and rural economy, also trying to offer solution for surpassing these difficulties.

Key words: rural development, competitiveness, European integration

COMPETITIVITATEA ECONOMIEI ROMÂNESTI ÎN CONTEXTUL ADERARII LA UNIUNEA EUROPEANA. CONSIDERATII PRIVIND AGRICULTURA SI DEZVOLTAREA RURALA

Roxana Paraschiv, G. Mursa

Rezumat
Membra a Uniunii Europene, România se confrunta cu probleme uriase în planul competitivitatii, probleme care îi afecteaza capacitatea de a beneficia de pe urma acestui nou statut. Lucrarea de fata îsi propune sa identifice dificultatile majore ale României în planul competitivitatii economice, cu un accent special pe agricultura si dezvoltare rurala, în scopul de a gasi cele mai bune solutii pentru îmbunatatirea situatiei prezente. Metodologia folosita în studiul nostru include metode ale analizei statistice si sociologice pe fondul documentarii care a vizat literatura economica pe problemele competitivitatii, agriculturii si dezvoltarii rurale, statisticile europene si românesti, precum si alte studii si strategii privitoare la situatia prezenta a economiei românesti. Am remarcat ca, în ciuda fondurilor de preaderare acordate României si a altor eforturi de îmbunatatire a competitivitatii economice, tara noastra nu dispune, la acest moment, de nici un singur avantaj competitiv pe piata europeana, iar situatia agriculturii si a economiei rurale este în mod special dificila. Lucrarea detaliaza aceste probleme, impactul integrarii europene asupra competitivitatii României, impactul politicii agricole comune asupra agriculturii si dezvoltarii rurale în România si încearca sa ofere câteva solutii pentru depasirea acestor dificultati.

Cuvinte cheie: dezvoltare rurala, competitivitate, integrare europeana