Roxana Miron (Zaharia)

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCHES REGARDING THE ACTION OF SOME INFLUENTIAL FACTORS ON THE NUTRITIVE COMPOSITION OF THE CORN SILAGE

Roxana Miron (Zaharia), I.M. Pop, N. Zaharia, A.C. Sava

Abstract
The pourpose of the research was to show the influence of the ensilage on the chemical composition of corn silo. The material studied was corn silage from different silos respectively: SA - silage covered with waterproof foil, has been introduced corn in phase of wax maturity and SN - uncovered silage (covered with 20 cm of chopped straw) has been introduced corn in similar phase of maturity. Samples were collected from the surface of the silo (50 cm deep) CS1 and SN1, the laterally sides of the silo (70 cm from side walls) US2 and CS2, and from the centre of the silo US2 and US3. Following the calculations performed on samples collected from the silo were observed appreciable differentiations in terms of the DM (CS1 - 328.3 g/kg gross SN1 - 262 g/kg gross) and Ash (CS1 - 48 g /kg DM, SN1 -90.1 g/kg DM). CS2 and US2 content of samples varied for DM (CS2 - 244 g/kg gross, US2 - 319.8 g/kg gross), CP (CS2 - 72.3 g/kg DM, US2 - 96.3 g/kg DM ) and CF (CS2 - 254.2 g/kg DM, US2 - 228.9 g/kg DM). Tests on samples US2 and US3 showed a relative consistency in chemical composition compared with other samples. Chemical composition of studied silos were influenced by several factors as stage of growth at harvesting, silage technology, climatic conditions, factors that led to a decrease of quality of the pickled fodder studied.

Key words: corn silage, chemical composition, influential factors

CERCETARI PRIVIND ACTIUNEA UNOR FACTORI DE INFLUENTA ASUPRA CONTINUTULUI NUTRITIV AL SILOZULUI DE PORUMB

Roxana Miron (Zaharia), I.M. Pop, N. Zaharia, A.C. Sava

Rezumat
Cercetarile efectuate au avut scopul de a evidentia influenta însilozarii asupra compozitiei chimice a silozului de porumb. Materialul studiat a fost reprezentat de siloz de porumb, provenit din silozuri diferite, respectiv: SA - siloz acoperit cu folie hidroizolanta, în care s-a introdus porumb masa verde în faza de vegetatiei ceara si SN - siloz neacoperit cu folie (acoperit cu 20 cm paie tocate) unde s-a introdus porumb masa verde în aceeasi faza de vegetatie. Probele au fost recoltate de la suprafata silozului (50 cm de la suprafata) SA1 si SN1, din partile laterale a silozului (70 cm de la peretii laterali) SA2 si SN2, si din mijlocul silozului SA3 si SN3. În urma determinarilor efectuate pe probele recoltate de la suprafata silozului s-au observat diferentieri apreciabile în ceea ce priveste cantitatea de SU (SA1 - 328,3 g/kg brut, SN1 - 262 g/kg brut) si cenusa (SA1 - 48 g/kg SU, SN1 -90,1 g/kg SU). Continutul probelor SA2 si SN2 a variat pentru SU (SA2 - 244 g/kg brut, SN2 - 319,8 g/kg brut), PB (SA2 - 72,3 g/kg SU, SN2 - 96,3 g/kg SU) si CB (SA2 - 254,2 g/kg SU, SN2 - 228,9 g/kg SU). Analizele efectuate pe probele SA3 si SN3 au aratat o oarecare uniformitate a compozitiei chimice în comparatie cu celelate probe. Compozitia chimica a silozurilor studiate a fost influentata de o serie de factori ca faza de vegetatie la care s-a facut recoltarea, tehnologia de însilozare, conditiile climatice, factori ce au determinat o depreciere a calitatii nutretului murat studiat.

Cuvinte cheie: siloz de porumb, compozitie chimica, factori de influenta