Roxana Lazăr

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


DETERMINATION OF THE MAIN HAEMATOLOGICAL INDICATORS IN THE HARE COMPARED TO THE RABBIT

Roxana Lazăr, P.C. Boişteanu, Ancuţa Elena Coşuleanu, Alina Narcisa Postolache

Abstract
Estimation of haematological parameters represents arguments regarding the establishment of physiological status and the health state of the two studied species, taking in consideration the interpretations of the benefits represented by growing conditions.
There have been realized comparisons between the values obtained at hare and rabbit to facilitate faultless result interpretation.
Blood gathered from hare and rabbit was analyzed and determinations were made with Abx Micros vet ABC haematological analyzer.
The interpretation of the obtained results shows a difference between the two species regarding the studied haematological values.
In conclusion the studied individuals don't show modifications which could reflect damages of health state.

Key words: haematological profile, hare, rabbit

DETERMINARI ALE PRINCIPALILOR INDICATORI HEMATOLOGICI LA IEPURELE DE CÂMP COMPARATIV CU IEPURELE DE CASA

Roxana Lazăr, P.C. Boişteanu, Ancuţa Elena Coşuleanu, Alina Narcisa Postolache

Rezumat
Estimarile parametrilor hematologici reprezinta argumente cu privire la stabilirea starii fiziologice si starii de sanatate a celor doua specii luate în studiu, fiind luate în considerare avantajele reprezentate de conditiile de crestere.
S-au realizat comparatii între valorile obtinute la iepurele de câmp si la iepurele de casa, pentru a facilita interpretarea exacta a rezultatelor.
S-a lucrat pe probe de sânge prelevate de la iepurele de câmp si cel de casa, determinarile fiind efectuate cu ajutorul analizorului hematologic Abx Micros vet ABC.
Interpretarea rezultatelor obtinute a evidentiat o diferenta între cele doua specii în ceea ce priveste valorile hematologice studiate.
Se ajunge la concluzia ca exemplarele studiate nu prezinta modificari care sa reflecte o înrautatire a starii de sanatate.

Cuvinte cheie: profil hematologic, iepure de câmp, iepure de casa