R. Blaj


THE MANAGEMENT OF THE HUNTING GROUND NR. 40 AGNITA, SIBIU COUNTY

R. Blaj, Mirela Stanciu

Abstract
The hunting ground nr. 40 Agnita is situated in the southern part of Sibiu County, in the water catchment area of the Hartibaciu River, in the territory of Altana and Chirpar villages.
The measures concerning the organization and management of the hunting ground are: to ensure the refuge, food and silence conditions for the wild animals, to adjust the number of predacious animals based on the number of non predacious animals, to eradicate the trespass, the right wild evaluation, to maintain optimal wild herds, to capitalize efficiently the wild.
The study presents the wild herds and their dynamic on 10 years as well as the calculation of the necessary development projects, facilities/plants and hunting buildings.

Key words: management, wild animals, herds, capitalize

MANAGEMENTUL FONDULUI DE VÂNATOARE NR. 40 AGNITA, JUDETUL SIBIU

R. Blaj, Mirela Stanciu

Rezumat
Fondul de vânatoare Nr. 40 Agnita este situat în partea de sud a judetului Sibiu în bazinul hidrografic al râului Hârtibaciu, pe raza teritoriala a comunelor Altâna si Chirpar.
Masurile adoptate în organizarea si gestionarea fondului de vânatoare analizat sunt: asigurarea conditiilor de adapost si de liniste si hrana, reglarea numarului de rapitoare în functie de efectivele de vânat nerapitor, eliminarea imediata a braconajului, evaluarea corecta a efectivelor de vânat, mentinerea efectivelor la nivel optim, valorificarea cât mai avantajoasa a vânatului.
Se prezinta efectivul de vânat si dinamica acestuia pentru un interval de 10 ani, precum si calculul necesarului de amenajari, instalatii si constructii vânatoresti.

Cuvinte cheie: management vânat, efective, valorificare