P.C. Boişteanu


RESEARCH ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE DEER MEAT PRESERVED BY FREEZING

P.C. Boişteanu, Roxana Lazăr, Ancuţa Elena Coşuleanu, Alina Narcisa Postolache

Abstract
The effectuated researches are part of a study program of hunting species that includes haematological and biochemical profile establishmen tin consideration of estimating physiological profile, as well as the analysis of nutritive value of obtained meat from these. In the present work are analyzed dates about nourishment values of cervide meat harvested in N-E Romania.
Interest has risen for hunting sportive activity and for unanimously esteems of culinary preparation results of cervide meat, needs scientific argumentation in consideration of characterization of growing performances on meat quality.
There has been analyzed with help of Food-Check meat evidence harvested from muscular regions in consideration of chemical determination and the appreciation of its nutritive values.
Meat quality appreciation has been made throw establishment of organoleptic properties on fresh meat as well as on preserved meat throw congealment and chemical determination was made only on preserved meat.
The analysis of studied chemical parameters distinguishes a convenient rapport of chemical components that locates cervide meat in the category of primary meat domain utilizable most favourable for man nourishment.

Key words: stag, chemical composition of meat, Longissimus dorsi

CERCETARI PRIVIND DETERMINAREA COMPOZITIEI CHIMICE A CARNII DE CERVIDE CONSERVATE PRIN CONGELARE

P.C. Boişteanu, Roxana Lazăr, Ancuţa Elena Coşuleanu, Alina Narcisa Postolache

Rezumat
Cercetarile efectuate fac parte dintr-un program de studiere a speciilor de interes cinegetic ce cuprinde stabilirea profilului hematologic si biochimic în vederea aprecierii profilului fiziologic, precum si analiza valorii nutritive a carnii obtinute de la acestea.
În lucrarea de fata sunt analizate date privitoare la valoarea nutritiva a carnii de cervide recoltate în partea de N-E a României.
Interesul crescut pentru activitatea sportiva de vânatoare si pentru aprecierile unanime ale rezultatelor prepararii culinare a carnii provenite de la cervide, necesita argumentarea stiintifica în vederea caracterizarii performantelor de crestere asupra calitatii carnii.
S-au analizat cu ajutorul analizorului Food – Check probe de carne recoltate pe regiuni musculare în vederea determinarii compozitiei chimice si aprecierea valorii nutritive a acesteia.
Aprecierea calitatii carnii s-a facut prin stabilirea proprietatilor organoleptice atât la carnea calda cât si la cea conservata prin congelare, iar determinarile chimice s-au efectuat numai pe carne conservata.
Analiza valorilor parametrilor chimici studiati evidentiaza un raport favorabil al constituentilor chimici, ceea situeaza carnea provenita de la cervide în categoria materiilor prime carnate optime pentru utilizarea în alimentatia omului.

Cuvinte cheie: cervide, compozitie chimica a carnii, valoare nutritiva