Marioara Nicula


MERCURY BIOACCUMULATION IN TISSUES OF FRESH WATER FISH CARASSIUS AURATUS GIBELIO (SILVER CRUCIAN CARP) AFTER CHRONIC MERCURY INTOXICATION

Marioara Nicula, P. Negrea, I. Gergen, M. Harmanescu, I. Gogoasa, M. Lunca

Abstract
The objective of the present study was to determine the mercury bioaccumulation level in various organs of a cyprinid fish, namely the silver crucian carp (Carassius auratus gibelio), after a 21 days chronic mercuric chloride exposure. We used a mercury sublethal dose of 0.25 ppm from a ClHg2 stock solution. Mercury concentration in the tissue samples (gill, skin, intestine, muscle, cord, brain, liver, kidney) was assayed with the aid of a Spectr AA atomic absorbtion spectrophotometer, using the cool steam technique, and the results were given as mg/kg wet weight. In order, mercury bioaccumulation was: gill>liver> intestine and kidney>muscle>skin>brain>cord. High levels of mercury bioaccumulation in any tissues of the intoxicated animals definitely relieve that, mercury contamination of the aquatic ecosystems affect the life of the fish species, altering their metabolic functions. Hence, a scientific detoxification method is essential to improve the health of economic species of fish in any stressed environmental conditions (accidental or induced discharges of heavy metal).

Key words: chronic mercury intoxication, bioaccumulation, fresh water fish

BIOACUMULAREA TISULARA A MERCURULUI LA SPECIA DE APA DULCE CARASSIUS AURATUS GIBELIO (CARASUL ARGINTIU) ÎN INTOXICATIA CRONICA CU MERCUR

Marioara Nicula, P. Negrea, I. Gergen, M. Harmanescu, I. Gogoasa, M. Lunca

Rezumat
Obiectivul prezentului studiu a fost acela de a determina nivelul bioacumularii tisulare a mercurului la ciprinidul Carassius auratus gibelio – carasul argintiu, supus intoxicatiei cronice cu clorura de mercur, pe o perioada de 21 de zile. Doza subletala de mercur folosita a fost de 0,25 ppm, dintr-o solutie stoc de ClHg2. Determinarea concentratiei de mercur din probele de tesut recoltate (branhii, piele, intestin, muschi, cord, creier, ficat, rinichi) s-a realizat cu ajutorul spectrofotometrului cu absorbtie atomica Spectr AA, folosind tehnica vaporilor reci, iar valorile obtinute au fost exprimate în mg/kg greutate umeda. Ordinea bioacumularii mercurului a fost urmatoarea: branhii>ficat> intestin si rinichi>muschi>piele>creier>cord. Nivelul ridicat al bioacumularii mercurului în toate tesuturile indivizilor intoxicati, evidentiaza în mod clar ca, contaminarea cu mercur a ecosistemelor acvatice afecteaza viata speciilor piscicole, inducând modificari biochimice severe în metabolismul normal al pestelui. Ca atare, se impune gasirea unor metode stiintifice de detoxifiere care sa îmbunatateasca sanatatea speciilor de ineteres economic în orice conditii ambientale stresante (deversari accidentale sau provocate de metale grele).

Cuvinte cheie: intoxicatie cronica cu mercur, bioacumulare, pesti de apa dulce