M. Roman

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE PRODUCTION OF CALVES FOR FATTENING AN ALTERNATIVE FOR MILK QUOTA!

M. Roman

Abstract
The maintenance of cattle population is conditioned by an opening production market. The milk quote that rules as a numerical increasing limitative factor can have the beef production as alternative solution. This paper presents both technological alternatives for fattening calves and genetic combinations between breeding and imported breeds.

Key words: milk quote, beef calves, fattening, genetic combinations

PRODUCEREA DE VITEI DESTINATI ÎNGRASARII O ALTERNATIVA LA COTA DE LAPTE!

M. Roman

Rezumat
Mentinerea efectivului de taurine este conditionata de o piata de desfacere a productiilor. Cota de lapte care actioneaza ca factor limitativ al cresterii numerice poate avea ca solutie alternativa productia de carne. Lucrarea prezinta cele doua variante tehnologice de producere a viteilor destinati îngrasarii cât si diferitele combinatii genetice dintre rasele consacrate în arealul de crestere si rase noi importate.

Cuvinte cheie: cota de lapte, vitei de carne, îngrasare, combinatii genetice