E. Popescu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY REGARDING MORPHOLOGICAL AND PRODUCTIVE FEATURES IN HIGH MILK PRODUCTION BLACK AND WHITE ROMANIAN COWS FROM S.C.D.C.B. DANCU, IASI

E. Popescu, Mariana Sofronie, L. Dascalu, Elena Ruginosu, Anca Plavanescu, St. Creanga, M. Pîntea

Abstract
The study was made on 24 Black and White Romanian cows from S.C.D.C.B. Dancu, Iasi in 2008. The purpose of our research was to monitor the level of milk production and the amelioration level of the population. The maximum production of milk was registered in the fourth lactation (7831.5 Kg) and the minimum production was registered in the third lactation (6692,84 Kg) showing a medium to large variability coefficient.
The corporal growth is good, with a medium value of 139 cm for hight and 617,75 Kg for weight.
The milk quantity has a medium genetic determinism (h2=0.33) and the qualitative features have an intense genetic determinism (h2=0,81 - 0,77). For corporal growth the heritability coefficient has an intermediate value (h2=0,41 - 0,45).
The BNR population from S.C.D.C.B. Dancu Iasi has a good productive performance, these beeing improved through a continuity of selection activity and a minimization of the environmental features' influency, as well.

Key words: amelioration, heritability, variability

STUDIU PRIVIND CARACTERELE MORFOPRODUCTIVE LA VACILE CU PRODUCTII RIDICATE, DE RASA BALTATA CU NEGRU ROMÂNEASCA DIN S.C.D.C.B. DANCU, IASI

E. Popescu, Mariana Sofronie, L. Dascalu, Elena Ruginosu, Anca Plavanescu, St. Creanga, M. Pîntea

Rezumat
Studiul s-a efectuat pe un nucleu de 24 de vaci de rasa Baltata cu Negru Româneasca, în conditiile de exploatare din S.C.D.C.B. Dancu Iasi în cursul anului 2008.
S-a urmarit nivelul productiv si gradul de ameliorare a populatiei. Productia maxima de lapte s-a înregistrat în medie în lactatia a IV-a normala fiind de 7831,5 Kg, iar productia minima în lactatia a III-a 6692,84 Kg, cu un coeficient de variabilitate mediu spre mare.
Dezvoltarea corporala s-a evidentiat prin valori medii pentru talie de 139 cm si greutate corporala 617,75 Kg.
Cantitatea de lapte a avut un determinism genetic mediu (h2=0.33), iar însusirile calitative ale laptelui au fost puternic determinate genetic (h2=0,81 - 0,77). Pentru dezvoltarea corporala coeficientul de heritabilitate a înregistrat valori intermediare (h2=0,41 - 0,45).
Populatia de vaci Baltata cu Negru Româneasca din S.C.D.C.B. Dancu are performante productive bune pe ansamblu, acestea fiind inbunatatite prin continuarea activitatii de selectiei, folosirea la reproductie a unor tauri valorosi, din punct de vedere genetic, si nu în ultimul rând diminuarea influentei negative a factorilor de mediu.

Cuvinte cheie: ameliorare, heritabilitate, variabilitate